Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Wet Werk & Zekerheid aangepast aan de Tuinzaden

CNV Vakmensen heeft met LTO Nederland, en FNV afspraken gemaakt over aanpassingen in de Wet Werk & Zekerheid. Dat is positief voor regionale arbeidskrachten, maar ook voor werknemers met een contract van 9 maanden of meer. Werkgevers profiteren van een iets lagere belastingdruk. De bond is positief.

Wet Werk & Zekerheid aangepast aan de Tuinzaden CNV Vakmensen heeft met LTO Nederland, en FNV afspraken gemaakt over aanpassingen in de Wet Werk & Zekerheid. Dat is positief voor regionale arbeidskrachten, maar ook voor werknemers met een contract van 9 maanden of meer. Werkgevers profiteren van een iets lagere belastingdruk. De bond is positief.

WWZ aangepast

Sinds de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ingevoerd heeft de bond al opgemerkt dat deze wet niet altijd goed uitwerkt in de land- en tuinbouw. Vooral als je afhankelijk bent van het weer en de pieken in groeiprocessen, staan theorie en praktijk wel eens tegenover elkaar. Bedoelde de WWZ meer zekerheid te bieden in de flexibiliteit en meer vaste banen, werkte het niet in de praktijk van de land- en tuinbouw.

De WWZ biedt gelukkig wel de mogelijkheid om als cao-partijen afspraken te maken over de praktische invulling van de WWZ. Dat heeft CNV Vakmensen met succes weten te bewerkstelligen in agrarische sectoren Glastuinbouw, Open teelten, Groothandel in bloembollen en Tuinzaden. Met betrokken partijen zullen wij de minister toestemming vragen om de afspraken in de sectoren te mogen toepassen.

Reden van de aanpassingen

CNV Vakmensen heeft samen met LTO en FNV afspraken gemaakt over aanpassingen in de WWZ. In de agrarische sectoren is voor een grote groep werknemers onvoldoende werk voor een contract van een jaar of langer. Door de verplichte zes maanden onderbreking in de keten van arbeidscontracten, verbiedt de WWZ om elk jaar dezelfde seizoenkrachten in dienst te nemen op een flexibel contract. Voor werkgevers is dit nadelig omdat zij de ervaren seizoenkrachten moeten missen. Het nadeel voor de betrokken werknemers is dat zij niet meer jaarlijks kunnen terugkeren naar bedrijf waar zij doorgaans met plezier werken.

Inhoud principeakkoord.

Hoewel de agrarische sectoren t.o.v. elkaar verschillende werkpieken kennen, zijn we er toch in geslaagd om tot één principeakkoord gekomen. De groep werknemers die vallen onder de uitzonderingen WWZ zijn specifiek benoemd in een lijst met functies.
Werkgevers kunnen de werknemers in die lijst een onderbreking van minimaal 13 weken tussen de arbeidscontracten aanbieden. Het voordeel is dat met name regionale vaak deskundige arbeidskrachten langer op seizoenbasis kunnen blijven werken en dat werkgevers niet per se bij een uitzendbureau moeten aankloppen om nieuw personeel in te huren.

Daarnaast is er voor functies van tenminste negen maanden de afspraak gemaakt dat de werknemer, onder voorwaarden, op zijn verzoek bij het 4e contract aanspraak kan maken op een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij wordt de loonbetaling gespreid over een periode van 12 maanden. Het principeakkoord biedt zo meer mogelijkheden om elk jaar terug te keren en voor een andere groep meer mogelijkheden om in vaste dienst te komen. Dit biedt meer zekerheid voor de werknemer en een iets lagere belastingdruk op de loonkosten voor de werkgever. Het kunnen rekenen op het terugkeren van je bekend personeel is ook nog een voordeel van de werkgever.

Wat vind jij van het principeakkoord.

Klik op PRINCIPEAKKOORD WWZ voor de complete tekst van het principeakkoord
De bond is positief over dit resultaat, maar is ook erg benieuwd wat jij er van vindt. Mail jouw mening, opmerkingen en eventuele vragen naar ons. reactie's uiterlijk zondag 13 december a.s.
Vermeld in de mail jouw lidnummer én dat het over de WWZ gaat.

Vervolg.

Het principeakkoord ligt nu ter goedkeuring voor aan de achterbannen van de betrokken partijen, CNV Vakmensen, FNV en LTO Nederland. Na instemming wordt het akkoord voorgelegd aan de minister en kan hij een uitzondering geven op de WWZ. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in de eerder genoemde cao’s en dus ook in de cao voor de Tuinzaadbedrijven.

De cao voor de Tuinzaadbedrijven loopt op 1 juni 2016 af. Dat lijkt nog ver weg maar de cao-partijen hebben besloten om al op 11 maart te beginnen met de onderhandelingen. CNV Vakmensen wil eind februari de voorstellen naar de werkgeversdelegatie sturen. Daarom wordt nu al begonnen met de inventarisatie van cao onderwerpen.

Heb jij ideeën, voorstellen, suggesties, vragen of wil je meedenken over jouw eigen cao? Mail!

Heino Smedes
Bestuurder CNV Vakmensen

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid