Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Wet Werk & Zekerheid aangepast aan de Open teelten

CNV Vakmensen heeft met LTO Nederland, en FNV afspraken gemaakt over aanpassingen in de Wet Werk & Zekerheid. Dat is positief voor regionale arbeidskrachten, maar ook voor werknemers met een contract van 9 maanden of meer. Werkgevers profiteren van een iets lagere belastingdruk. De bond is positief.

WWZ aangepast

Sinds de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ingevoerd heeft de bond al opgemerkt dat deze wet niet altijd goed uitwerkt in de land- en tuinbouw. Vooral als je afhankelijk bent van het weer en de pieken in groeiprocessen, staan theorie en praktijk wel eens tegenover elkaar. Bedoelde de WWZ meer zekerheid te bieden in de flexibiliteit en meer vaste banen, werkte het niet in de praktijk van de land- en tuinbouw.

De WWZ biedt gelukkig wel de mogelijkheid om als cao-partijen afspraken te maken over de praktische invulling van de WWZ. Dat heeft CNV Vakmensen met succes weten te bewerkstelligen in agrarische sectoren Glastuinbouw, Open teelten, Groothandel in bloembollen en Tuinzaden. Met betrokken partijen zullen wij de minister toestemming vragen om de afspraken in de sectoren te mogen toepassen.

Reden van de aanpassingen

CNV Vakmensen heeft samen met LTO en FNV afspraken gemaakt over aanpassingen in de WWZ. In de agrarische sectoren is voor een grote groep werknemers onvoldoende werk voor een contract van een jaar of langer. Door de verplichte zes maanden onderbreking in de keten van arbeidscontracten, verbiedt de WWZ om elk jaar dezelfde seizoenkrachten in dienst te nemen op een flexibel contract. Voor werkgevers is dit nadelig omdat zij de ervaren seizoenkrachten moeten missen. Het nadeel voor de betrokken werknemers is dat zij niet meer jaarlijks kunnen terugkeren naar bedrijf waar zij doorgaans met plezier werken.

Inhoud principeakkoord.

Hoewel de agrarische sectoren t.o.v. elkaar verschillende werkpieken kennen, zijn we er toch in geslaagd om tot één principeakkoord gekomen. De groep werknemers die vallen onder de uitzonderingen WWZ zijn specifiek benoemd in een lijst met functies.
Werkgevers kunnen de werknemers in die lijst een onderbreking van minimaal 13 weken tussen de arbeidscontracten aanbieden. Het voordeel is dat met name regionale vaak deskundige arbeidskrachten langer op seizoenbasis kunnen blijven werken en dat werkgevers niet per se bij een uitzendbureau moeten aankloppen om nieuw personeel in te huren.

Daarnaast is er voor functies van tenminste negen maanden de afspraak gemaakt dat de werknemer, onder voorwaarden, op zijn verzoek bij het 4e contract aanspraak kan maken op een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij wordt de loonbetaling gespreid over een periode van 12 maanden. Het principeakkoord biedt zo meer mogelijkheden om elk jaar terug te keren en voor een andere groep meer mogelijkheden om in vaste dienst te komen. Dit biedt meer zekerheid voor de werknemer en een iets lagere belastingdruk op de loonkosten voor de werkgever. Het kunnen rekenen op het terugkeren van je bekend personeel is ook nog een voordeel van de werkgever.

Praktijkvoorbeeld

In een aantal Open Teelten sectoren komt veel kort cyclische arbeid voor. Je kunt hierbij denken aan de fruitteelt, de groenteteelt en de aardbeiplantenteelt. In de fruitteelt werken nog steeds veel lokale arbeidskrachten zoals scholieren/studenten, huisvrouwen, mensen met een bijbaan(tje), etc. Zij werken soms 3x per jaar 6 weken of korter in de sector. 3-4 weken met dunnen in juni, 3-6 weken in de pluk in september en nog een keer 3-6 weken in de winter met bomenplanten of sorteren. Volgens de WWZ komen deze medewerkers in aanmerking voor een vast dienstverband omdat er geen onderbreking van tenminste 6 maanden zit tussen de verschillende werk-periodes.

De werkgever wil geen risico lopen op een vast dienstverband gezien de grote risico’s in de tussenliggende periodes waarin er geen werk is. De meeste werknemers willen dit óók niet. De werkgevers zouden dan, zonder WWZ afspraak, een beroep moeten doen op onervaren uitzendkrachten , want die vallen niet onder de WWZ. Vette pech voor de lokale beroepsbevolking. Dat is volgens CNV Vakmensen niet de bedoeling. Door deze WWZ-afspraak kan de werkgever gebruik blijven maken van lokale en ervaren arbeidskrachten en kunt jij als werknemer in bepaalde periodes een stukje extra inkomen verwerven. Volgens CNV Vakmensen een duidelijke Win-Win situatie voor onze sector.

Wat vind jij van het principeakkoord.

Klik op PRINCIPEAKKOORD WWZ voor de complete tekst van het principeakkoord
De bond is positief over dit resultaat, maar is ook erg benieuwd wat jij er van vindt. Mail jouw mening, opmerkingen en eventuele vragen naar ons. Reacties uiterlijk zondag 13 december a.s. Vermeld in de mail je lidnummer én dat het over de WWZ gaat.

Vervolg.

Het principeakkoord ligt nu ter goedkeuring voor aan de achterbannen van de betrokken partijen, CNV Vakmensen, FNV en LTO Nederland. Na instemming wordt het akkoord voorgelegd aan de minister en kan hij een uitzondering geven op de WWZ. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in de eerder genoemde cao’s en dus ook in de cao voor de Open Teelten. Voor de cao Open Teelten betekend dat dan ook dat de reguliere cao onderhandelingen per direct weer zullen starten. Waarschijnlijk zitten we volgende week bij elkaar. Alle partijen(jullie en de werkgevers) hebben n.l. belang bij een cao. Immers zonder cao kunnen bovenstaande afspraken ook niet geëffectueerd worden. Met dit akkoord is dus een grote hobbel van tafel. In de komende weken zullen wij jullie dan ook informeren over het regulier cao proces.

Heb jij ideeën, voorstellen, suggesties, vragen of wil je meedenken over jouw eigen cao? Mail!. Bellen mag ook op 06-22452195

Henry Stroek
Bestuurder CNV Vakmensen

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid