Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Wet Werk & Zekerheid aangepast aan de Groothandel in Bloembollen

CNV Vakmensen heeft met LTO, Anthos en FNV afspraken gemaakt over aanpassingen in de Wet Werk & Zekerheid. Dat is positief voor regionale arbeidskrachten, maar ook voor werknemers met een contract van 9 maanden of meer. Werkgevers profiteren van een iets lagere belastingdruk. De bond is positief.

WWZ aangepast

Sinds de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ingevoerd, heeft de bond al opgemerkt dat deze wet niet altijd goed uitwerkt in de land- en tuinbouw. Vooral als je afhankelijk bent van het weer en de pieken in groeiprocessen, staan theorie en praktijk wel eens tegenover elkaar. Bedoelde de WWZ meer zekerheid te bieden in de flexibiliteit en meer vaste banen, dan werkte het niet in de praktijk van de land- en tuinbouw.

De WWZ biedt gelukkig wel de mogelijkheid om als cao-partijen afspraken te maken over de praktische invulling van de WWZ. Dat heeft CNV Vakmensen met succes weten te bewerkstelligen in agrarische sectoren Glastuinbouw, Open teelten, Groothandel in bloembollen en Tuinzaden. Met betrokken partijen zullen wij de minister toestemming vragen om de afspraken in de sectoren te mogen toepassen. 

Reden van de aanpassingen

Samen met LTO, Anthos en FNV heeft CNV Vakmensen afspraken gemaakt over aanpassingen in de WWZ. In de agrarische sectoren is voor een grote groep werknemers onvoldoende werk voor een contract van een jaar of langer. Door de verplichte zes maanden onderbreking in de keten van arbeidscontracten, verbiedt de WWZ om elk jaar dezelfde seizoenkrachten in dienst te nemen op een flexibel contract. Voor werkgevers is dit nadelig omdat zij de ervaren seizoenkrachten moeten missen. Het nadeel voor de betrokken werknemers is dat zij niet meer jaarlijks kunnen terugkeren naar een bedrijf waar zij doorgaans met plezier werken.

Inhoud principeakkoord

Hoewel de agrarische sectoren t.o.v. elkaar verschillende werkpieken kennen, zijn we er toch in geslaagd om tot één principeakkoord gekomen. De groep werknemers die vallen onder de uitzonderingen WWZ zijn specifiek benoemd in een lijst met functies.
Werkgevers kunnen de werknemers in die lijst een onderbreking van minimaal 13 weken tussen de arbeidscontracten aanbieden. Het voordeel is dat met name regionale vaak deskundige arbeidskrachten langer op seizoenbasis kunnen blijven werken en dat werkgevers niet per se bij een uitzendbureau moeten aankloppen om nieuw personeel in te huren.

Daarnaast is er voor functies van tenminste negen maanden de afspraak gemaakt dat de werknemer, onder voorwaarden, op zijn verzoek bij het 4e contract aanspraak kan maken op een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij wordt de loonbetaling gespreid over een periode van 12 maanden. Het principeakkoord biedt zo meer mogelijkheden om elk jaar terug te keren en voor een andere groep meer mogelijkheden om in vaste dienst te komen. Dit biedt meer zekerheid voor de werknemer en een iets lagere belastingdruk op de loonkosten voor de werkgever. Het kunnen rekenen op het terugkeren van voor jou bekend personeel is ook nog een voordeel van de werkgever.

Wat vind jij van het principeakkoord?

Klik op PRINCIPEAKKOORD WWZ voor de complete tekst van het principeakkoord

De bond is positief over dit resultaat, maar is ook erg benieuwd wat jij er van vindt. Mail jouw mening, opmerkingen en eventuele vragen naar ons. Reacties uiterlijk zondag 13 december a.s.
Vermeld in in de mail jouw lidnummer én dat het over de WWZ gaat.

Vervolg

Het principeakkoord ligt nu ter goedkeuring voor aan de achterbannen van de betrokken partijen, CNV Vakmensen, FNV, Anthos en LTO Nederland. Na instemming wordt het akkoord voorgelegd aan de minister en kan hij een uitzondering geven op de WWZ. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in de eerder genoemde cao’s en dus ook in de cao voor de Groothandel in Bloembollen.

De cao voor de Groothandel in Bloembollen loopt op 1 juli 2016 af. Dat duurt nog een poos en in de tussentijd is CNV Vakmensen met Anthos bezig om een toekomstvisie te ontwikkelen m.b.t. de arbeidsmarkt voor deze sector. Hoe ontwikkelt zich de toekomstige arbeidsbehoefte in de broeierij en de droogverkoop, in hoeveelheid, maar ook in kwaliteit, in kennis over fytosanitaire zaken en bollen. En hoe moet de sector daarop inspelen om aan die behoeften te kunnen voldoen?

Heb jij ideeën, voorstellen, suggesties of vragen? Mail!

Jaap Bosma
Bestuurder CNV Vakmensen

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid