Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Werken in agrarische sector vaak onveilig en niet eerlijk

In de agrarische sector wordt nog steeds onveilig en niet eerlijk gewerkt. Bijna de helft van de door de Inspectie SZW gecontroleerde bedrijven begaat overtredingen als het gaat om veilig werken. Een kwart van de bedrijven betaalt zijn werknemers niet voldoende of laat ze te lang werken. Opmerkelijk is dat in deze sector tweederde van de werknemers niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit blijkt uit controles van de Inspectie SZW bij 512 bedrijven in de agrarische sector.

In de glastuinbouw overtreden relatief veel bedrijven de wet. Door de forse, internationale, concurrentie zijn de bedrijven voortdurend op zoek naar kostenreductie. Dit bevordert de zorg  voor goede arbeidsomstandigheden niet, zowel op het vlak van veilig en gezond werken als op het terrein van loon en arbeidstijden.

Het afgelopen jaar heeft de Inspectie SZW 512 bedrijven gecontroleerd, bij 430 bedrijven gericht op de Arbowet- en regelgeving en bij 82 bedrijven op het terrein van arbeidsmarktfraude (AMF). De  Arbo-inspecties zijn vooral uitgevoerd  in de glastuinbouw bij groente- en sierteeltbedrijven. De AMF-inspecties vonden voor een belangrijk deel plaats in de aspergeteelt.

Arbeidsomstandigheden

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, onzorgvuldig werken op hoogte en onveilige machines zijn de belangrijkste overtredingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Vooral de machineveiligheid en het voorkomen van valgevaar blijft zeer problematisch in deze sector. Maar liefst 68% van de overtredingen betreft deze arbeidsrisico’s. Bij de meeste overtredingen is het nu nog gebleven bij een waarschuwing of een eis tot naleving. Bij 11% van de overtredingen is het werk stilgelegd en/of een boeterapport opgemaakt. In de agrarische sector vinden in verhouding met andere sectoren veel arbeidsongevallen plaats.
 

Bron: Rijksoverheid

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid