Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Voortgang Cao-Bos en Natuur

Op 5 juli is tijdens het sociaal overleg gesproken over de voorwaarden voor een nieuwe cao. Bonden en werkgevers hadden al eerder hun voorstellen op tafel gelegd en toegelicht.

Tijdens het overleg bleek dat het verstandiger is om eerst een aantal lopende activiteiten af te ronden, voordat een nieuwe cao kan worden afgesproken. 

Voor de drie ondernemingsdelen van de cao lopen op dit moment diverse trajecten.
Voor Natuurmonumenten is er een traject ingezet om te bezien of de arbeidsvoorwaarden flexibeler kunnen worden ingezet door en voor werknemers. Bij het ondernemingsdeel Landschappen zijn cao-partijen bezig met het moderniseren van cao-teksten en tevens bezig met een vernieuwing van het functiewaarderingssysteem. Het ondernemingsdeel Bosbouw is ook bezig met het moderniseren van de cao-teksten. 

Hoewel het niet de bedoeling is, kan een aantal van deze trajecten een wijziging in arbeidsvoorwaarden opleveren met financiële gevolgen voor werkgevers en werknemers. Op dit moment is niet te voorzien óf en in welke mate dit het geval is. Daarom is afgesproken om vóór 1 december 2018 deze trajecten af te ronden zodat de mogelijke gevolgen bekend zijn. Daarna kunnen er goed afgewogen afspraken en een loonafspraak worden gemaakt. De leden zullen over het resultaat kunnen stemmen. 

Daarnaast blijken alle partijen zich zorgen te maken over ontwikkelingen in de sector Bos en Natuur. Zoals de continuïteit van organisaties in delen van de sector, behoud van kennis en ervaring binnen diverse bedrijven, de achterblijvende instroom van schoolverlaters en jongeren. Deze zaken vragen om een lange termijnperspectief. Daarom wordt het komende half jaar een proces gestart om een sectorbrede discussie te voeren over de aanpak van de geschetste problemen en te bezien waar cao en arbeidsvoorwaarden kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige sector Bos en Natuur. 

Wanneer je actief wil meewerken aan de vernieuwing van de cao-onderdelen nodig ik je uit om je aan te melden. Dan kan je meedenken en meepraten over de diverse trajecten. Dit kan je doen via onderstaande contactgegevens.

Mede namens de cao-commissie, 

Jacqueline Kraan,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-51602048
E. j.kraan@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid