Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Voorbereiding cao Tuinzaadbedrijven van start

De huidige cao Tuinzaadbedrijven heeft een looptijd tot 1 juli 2016. De voorbereidingen voor de nieuwe cao zijn weer van start gegaan omdat we afgesproken hebben tijdig te beginnen met het cao traject. De eerste stap hierin is het formuleren van de cao wijzigingsvoorstellen.

De basis hiervoor is het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen en de inbreng van onze leden die werkzaam zijn in de tuinzaadsector.

Vanuit het arbeidsvoorwaardenbeleid willen wij de volgende punten inbrengen:

 • Wij hebben de totale loonruimte vastgesteld op 3 procent. Wat CNV Vakmensen betreft wordt 0,5 procent van de loonruimte gereserveerd voor een individueel scholingsbudget voor iedere werknemer. Dit is een persoonlijk budget waar iedere werknemer zelf zeggenschap heeft over de invulling hiervan.

 • In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken om het zogenaamde derde WW-jaar te repareren. Vanwege gewijzigde wetgeving is de maximale duur van de nieuwe WW twee jaar. Wij willen afspraken maken over de concrete invulling van deze afspraak.

 • Op basis van het Sociaal Akkoord is de Participatiewet tot stand gekomen. Op basis van deze wet willen wij graag afspraken maken over aantallen banen die beschikbaar komen voor mensen uit de doelgroep van deze wet. Daarnaast willen wij de bestaande afspraak over instroom werknemers met een arbeidsbeperking evalueren.

 • In het kader van duurzame inzetbaarheid stellen wij voor om concreet invulling te geven aan de protocolafspraak uit de huidige cao. Doel hiervan is dat medewerkers op een gezonde en verantwoorde manier de verhoogde pensioenleeftijd kunnen bereiken.

 • In het kader van Internationale Collegialiteit stellen wij voor om een budget beschikbaar te stellen voor concrete projecten. Hierbij kan aangesloten worden bij projecten van CNV Internationaal. Ook kan aansluiting gezocht worden bij de problematiek van kinderarbeid in de tuinzaadsector in bepaalde landen.

Daarnaast worden de volgende voorstellen gedaan:

 • De overwerkregeling uitbreiden voor functies in loongroep H.

 • De mogelijkheden voor cao à la carte uit te breiden door meerdere bestedingsdoelen aan te geven (artikel 40).

Tenslotte stellen wij voor om de cao aan te passen aan gewijzigde wet- en regelgeving. Hierbij gaat het onder andere om de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid.

De leden van CNV Vakmensen worden uitdrukkelijk verzocht om te reageren op bovenstaande voorstellen en te komen met aanvullende voorstellen. Het gaat tenslotte om jullie cao. Reacties uiterlijk maandag 7 maart aanstaande bij voorkeur per email naar ondergetekende sturen.

Heino Smedes
bestuurder
M: 06-51602057
E: h.smedes@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid