Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Toch GEEN cao Dierhouderij. Een gemiste kans.

Zoals in de eerdere nieuwsbrieven aangegeven zijn we, na een lange weg, tot een principeakkoord voor de cao Dierhouderij gekomen. Als vakbonden hebben we toen wel even moeten slikken, zeker gezien de nieuwe bepalingen rondom de toeslagen.

Juist op dat punt zijn we de werkgevers grotendeels tegemoet gekomen en we hebben het akkoord, op verzoek van werkgevers, als principeakkoord bestempeld.

“Waarde” principeakkoord
Als je een akkoord tot een principeakkoord bestempeld dan zeg je met elkaar; dit akkoord is zo goed en/of belangrijk dat we de leden met klem adviseren in te stemmen met het akkoord (dus aan werkgevers en werknemerszijde). Tevens zeg je dan; we laten ons door de leden niet terug sturen.

Uitslag stemming aan werknemerszijde
De leden hebben in overgrote meerderheid ingestemd met het akkoord. Dit hebben we vervolgens aan werkgevers laten weten.

Reactie van werkgevers
Tot onze grote verrassing hebben wij op 26 november 2014 (zie bijlage) een brief van werkgevers ontvangen waarin zij aangeven dat LTO Nederland niet tot ondertekening over kan gaan. Deze reactie is voor ons onbegrijpelijk! Hoewel wij de problematiek van de represen-tativiteit en de algemeen verbindend verklaring snappen kan dit niet DE reden zijn om niet tot een cao te komen. Dit was namelijk ook al bekend tijdens de onderhandelingen.
LTO heeft de mond vol van goed werkgeverschap maar laat het hier volledig zitten. Hoe leg je dit uit aan je hardwerkende en goed functionerende werknemers? Hoe kun je dan, als organisatie, volhouden dat je als werkgevers voor goed werkgeverschap staat? Besef je wel dat deze cao ook mogelijkheden kent voor de georganiseerde werkgevers met vast personeel om kosten te reduceren, welke nu onmogelijk gemaakt worden. Al met al voor ons een onbegrijpelijk standpunt.

Huidige status
Er komt op dit moment dus geen cao. Dat betekent dat de oude cao “doorloopt” voor die medewerkers waarop deze van toepassing is. Dit zijn de medewerkers die eerder onder de cao Dierhouderij zijn aangenomen dan wel andere medewerkers waar in het contract bepaald is dat de cao van toepassing is. Echter, nieuwe werknemers in de sector kunnen op dit moment geen rechten ontlenen uit de verlopen cao.
Dit betekent ook dat u geen loonsverhoging krijgt per 1 januari zoals afgesproken.
Het betekent echter ook dat de verslechteringen voor de toeslag in de weekeinden niet doorgaat.

Vervolg
Wij zullen deze merkwaardige stap van de werkgevers natuurlijk met hen gaan bespreken. Tevens zijn we met elkaar en met Actor aan het kijken of we de representativiteit omhoog kunnen krijgen in de sector. Zodra er nieuws is komen wij er bij u op terug.

Uw reactie
Gaarne vernemen we van u wat u van deze opstelling van de werkgeversorganisatie vindt.
U kunt mij een e-mail sturen via h.stroek@cnvvakmensen.nl of als u liever belt;
06 – 224 521 95.

Geef deze nieuwsbrief door aan ongeorganiseerde collega’s. Zijn ze nog geen lid? Dan wordt het nu de hoogste tijd om lid te worden! Nu de eerste zes maanden met 50% korting!
Het lidmaatschap van CNV Vakmensen is inclusief een rechtsbijstandsverzekering voor het lid en zijn/haar inwonende en niet werkende gezinsleden. Mochten ongeorganiseerde collega’s vragen hebben, laat ze dan e-mailen of bellen of laat ze kijken op onze website:
www.cnvvakmensen.nl

Henry Stroek
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid