Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Stem over onderhandelingsresultaat cao loonwerk

Op 9 oktober 2017 is er door werkgevers en vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao loonwerk. Dit resultaat is vorige week voorgelegd aan de cao-commissie van CNV Vakmensen en de leden van deze commissie hebben ingestemd met het resultaat. Het woord is nu aan de leden.

Het was de bedoeling om voor de zomervakantie een cao af te sluiten maar dat is niet gelukt omdat het voorstel van werkgevers om de regeling voor de reistijdenvergoeding woon-werkverkeer af te schaffen (artikel 55 lid 1 van de cao) voor de vakbonden te ver ging. Daarnaast was er nog een te groot verschil in loonvraag van de vakbonden en het loonbod van werkgevers. 

Tijdens de laatste onderhandelingsronde op 9 oktober zijn nieuwe voorstellen gedaan over de reistijden vergoeding en de loonsverhoging.

Dit heeft geleidt tot een voorstel voor de aanpassing van de reistijdenvergoeding voor nieuwe werknemers die een functie op het bedrijf hebben. Dit geldt dus niet voor het uitvoerend personeel. Tijdens de bespreking van het onderhandelingsakkoord met de cao-commissie gaven de leden aan moeite te hebben met het feit dat deze regeling nu niet meer voor iedereen gelijk is.

Omdat we al laat in het jaar zaten met de onderhandelingen, hebben we voor wat betreft de loonsverhoging ervoor gekozen om niet met terugwerkende kracht een éénmalige uitkering af te spreken maar het accent te leggen op een hogere structurele loonsverhoging. De loonsverhoging van in totaal 4,25% in twee jaar zit dan ook vooral in 2018. Daarnaast zijn de jeugdschalen verhoogd zodat jongeren van 15 t/m 18 jaar een extra loonsverhoging krijgen. 

Stem over het onderhandelingsresultaat
De cao-commissie heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat en de inhoud hiervan wordt nu aan de leden voorgelegd. Het totale onderhandelingsresultaat tref je in de bijlage bij deze nieuwsbrief aan.

Je kunt digitaal jouw mening geven over het onderhandelingsresultaat cao loonwerk door te klikken op deze link. Je kunt tot uiterlijk maandag 6 november 2017 je stem uitbrengen. 

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kan je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/land-en-tuinbouw/cao-loonwerk/nieuws. Op deze pagina staat de nieuwsbrief. Hierin staat de link naar de stemming. Mocht het niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres. 

Namens de cao-commissie loonwerk,

Heino Smedes
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 57
E: h.smedes@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid