Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

SAZAS verhoogt Plus-premie met 0,05 procent

SAZAS is in de agrarische- en groene sectoren voor zowel werkgevers als werknemers een oplossing voor financiële arbeidsongeschiktheidsrisico’s. De premie van de Plusverzekering, een werknemersverzekering die zorgt voor aanvulling van de uitkering bij (langdurige) ziekte, wordt iets verhoogd.

SAZAS-Pluspremie stijgt met 0,05 procent

De SAZAS-Plusverzekering is een werknemersverzekering en zorgt voor aanvulling van de uitkering bij ziekte en dekt het WGA-hiaat. Als de werkgever voor ziekteverzuim bij SAZAS is verzekerd, zijn werknemers op vrijwillige basis verzekerd in een collectief contract. Zij betalen in 2012 hiervoor een premie van 0,7% van het verzekerd loon en dat wordt met ingang van 1 januari 2013 0,75%.

Als de werkgever stopt met zijn verzekering bij SAZAS vervalt het collectief contract voor de werknemers. De werknemer kan zijn Plus-verzekering op individuele basis voortzetten. De premie van de individuele SAZAS-Plusverzekering is ten opzichte van het collectief contract 0,2% hoger, namelijk 0,9% en stijgt per 1 januari 2013 ook met 0,05 procent naar 0,95 procent.
Overigens is dit de eerste premieverhoging voor werknemers sinds de invoering van het SAZAS-Pluspakket in 2006. Ondanks deze premieverhoging raadt CNV Vakmensen alle werknemers aan de plusverzekering te handhaven. Bij arbeidsongeschiktheid kan deze verzekering een ernstige inkomensterugval voorkomen.

Waarom premieverhoging?

SAZAS is genoodzaakt om de premie iets te verhogen omdat gemiddelde leeftijd van de werknemers in de agrarische en groene sectoren, o.a. door het langer doorwerken, toeneemt en daarmee neemt ook de gemiddelde duur van het ziekteverzuim toe. Daardoor wordt er vaker een beroep gedaan op de SAZAS-verzekering en moet er door SAZAS meer geld gereserveerd worden om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Werkgevers worden geconfronteerd met een premiestijging van hun ziekteverzuimverzekering (tot tientallen procenten), maar ook werknemers krijgen dus te maken met een iets hogere premie.


Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar John Koudys

John Koudys,
Bestuurder Land- en tuinbouw
Bestuurslid Sazas
Mail: j.koudijs@cnvvakmensen.nl
Twitter: @cnvlandentuinbouw

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid