Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

SAZAS herstelt verzekeringsbreuk bij reïntegratie

De agrarische- en groene sectoren hebben in SAZAS voor zowel werkgevers als werknemers een oplossing voor financiële arbeidsongeschiktheidsrisico’s. CNV Vakmensen heeft aangedrongen op het herstellen van de verzekeringsbreuk bij 2e spoor-reïntegratie. Het SAZAS-bestuur heeft het inmiddels hersteld.

SAZAS is een verzekering voor arbeidsongeschiktheidsrisico’s in de agrarische- en groene sectoren. CNV Vakmensen zit in het bestuur samen met andere werknemers- en werkgeversorganisaties.

SAZAS investeert om het verzuim in de agrarische en groene sector zo laag mogelijk te houden en doet dat door met verschillende partners samen te werken om verzuim te voorkomen en terug te dringen. Een aanpak die werkt, want het ziekteverzuim in de agrarische- en groene sector is al jaren relatief laag. Best bijzonder voor een sector die veel fysieke arbeid kent.

Nauwe samenwerking Stigas

SAZAS werkt nauw samen met Arbo-dienst STIGAS op het gebied van preventie en zo brengen zij de risico's in kaart die gebruikt kunnen worden voor een goede (preventieve) aanpak. Goed voor zowel werkgevers als werknemers.
SAZAS en verzekeringsbreuk bij reïntegratie.

Inkomensachteruitgang beperken met PLUS-pakket

Het PLUS-pakket, een van de producten van SAZAS, is een werknemersverzekering om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid een inkomensachteruitgang zoveel mogelijk te beperken. Er was echter een probleem bij werknemers die wegens gezondheidsproblemen niet meer geschikt zijn voor hun eigen functie en worden begeleid naar een andere functie bij een andere werkgever. Dit wordt de 2e spoor reïntegratie genoemd. Als dit er toe leidt dat succesvol wordt gereïntegreerd bij een werkgever buiten de agrarische en groene sector, dan houdt dat in dat die werkgever niet is aangesloten bij SAZAS. Daardoor ontstond er een verzekeringsbreuk en raakte de werknemer zijn SAZAS PLUS-verzekering kwijt. De werknemer verspeelde daarmee zijn recht op inkomensaanvulling, ook als hij weer zou uitvallen met dezelfde klachten.

Als gevolg van het kwijtraken van het PLUS-pakket zou deze werknemer dus een belangrijk stuk inkomenszekerheid bij terugkerende arbeidsongeschiktheid verliezen. Vaak blijkt de CAO van de sector of het bedrijf waarin deze werknemers als gevolg van de herplaatsing (2e spoor reïntegratie) komt te werken, geen aanvullingsregeling te hebben of een die niet zo ruim is als het PLUS-pakket.

Binnen het bestuur van SAZAS heeft John Koudys, als vertegenwoordiger van CNV Vakmensen, zich ingezet voor de werknemer die door de 2e spoor-reïntegratie zijn recht op inkomensaanvulling zou kwijt raken. Dit is onrechtvaardig en klantonvriendelijk vond John Koudys en hij heeft het bestuur daarvan uiteindelijk overtuigd. Twee jaar heeft het geduurd, maar het SAZAS-bestuur heeft nu besloten dit 'gat' te dichten. Het gaat om een niet al te grote groep werknemers en de kans dat ze met de zelfde klachten uitvallen is ook niet zo heel groot. Maar als het gebeurt is dat heel vervelend want ze hebben wel jarenlang premie betaald.

Individuele PLUS-verzekering

De betrokken werknemer mag bij herplaatsing niet de dupe worden van het wegvallen van de inkomensbescherming. Het bestuur heeft op aandringen van CNV Vakmensen maatregelen genomen en het probleem als volgt opgelost:
Per 1 september 2012 wordt de werknemer die wordt herplaatst bij een werkgever die niet bij SAZAS is aangesloten, een tijdelijke en premievrije dekking gegeven op basis van een Individuele PLUS-verzekering*.
Deze tijdelijke dekking duurt één jaar en start op de ingangsdatum van het nieuwe dienstverband. Er wordt gedurende dat jaar géén premie voor de PLUS-verzekering geheven. Deze dekking kost de werknemer dus niets! Na dat jaar stopt de dekking automatisch. Deze kan niet voortgezet worden. Valt de werknemer in dat jaar uit met dezelfde arbeidsongeschiktheidsklachten waardoor hij bij de vorige werkgever was uitgevallen, dan krijgt hij alsnog volledige dekking op grond van de Individuele PLUS-verzekering. Het gaat dan om de dekking gedurende de eerste twee jaar van ziekte, de 10% WIA-aanvulling gedurende vijf jaar én het WGA hiaat (zie ook figuur).
De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van het verzekerd jaarloon dat gold op de dag voorafgaande aan de indiensttreding bij de nieuwe werkgever.


Een werknemer die hiervoor in aanmerking komt wordt vanuit SAZAS benaderd en hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.
Bel voor meer informatie naar SAZAS Klantenservice: 071-5689199.


* NB
Deze dekking betreft alleen arbeidsongeschiktheid op grond van dezelfde klachten waardoor de uitval bij de vorige werkgever veroorzaakt werd. Bij andere arbeidsongeschiktheidsklachten geldt deze inkomensbescherming niet!

John Koudys,
Bestuurder Land- en tuinbouw
Bestuurslid Sazas
Mail: j.koudijs@cnvvakmensen.nl
Twitter: @cnvlandentuinbouw

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid