Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Principeakkoord Eurofins Agro

Op dinsdag 29 augustus zijn er onderhandelingen geweest over een nieuwe cao bij Eurofins Agro Testing in Wageningen. Tijdens deze onderhandelingen hebben CNV Vakmensen, FNV en de werkgever gezamenlijk een principeakkoord bereikt.

Een net resultaat, waarin werkgever geluisterd heeft naar onze argumenten en hierdoor positief heeft bewogen met zijn loonbod en ook bereid is geweest om aanvullende afspraken te maken.

Solidariteitsbijdrage

In 2008 is de solidariteitsbijdrage van 2,674% opgenomen. Dit was omdat de werkgever van pensioenfonds wisselde en een andere premieverdeling kwam, die voor de werkgever duurder werd dan voor de werknemer. BLGG kwamen van een verzekerde regeling (Centraal Beheer) en gingen naar het huidige BPL. Voor de werknemer werd de ingehouden pensioenpremie veel minder en werkgever ging meer betalen.

Om dat te compenseren is er afgesproken dat de werknemers een deel van die verhoging mee gingen betalen aan de werkgever. Dit werd solidariteitsbijdrage genoemd. In alle onderzoeken die er zijn geweest (vanuit de bonden en werkgever), is verder duidelijk geworden dat de solidariteitsbijdrage gebruikt is om de overige kosten voor de pensioenen te betalen. Daarom is er besloten om de solidariteitsbijdrage te gaan afbouwen.

Afbouw en loonstijging

In de komende cao-periode wordt de solidariteitsbijdrage helemaal afgebouwd, zodat deze heffing niet meer van je bruto salaris afgetrokken wordt. Dit zal gebeuren in de volgende stappen:

  • 1 april 2017 1,34% (met terugwerkende kracht)
  • 1 april 2018 1,34%

Na 1 april 2018 vindt er dus geen solidariteitsheffing meer plaats op jouw bruto salaris. Door deze afbouw houd je meer netto salaris over onderaan de streep, je bruto salaris stijgt hierdoor niet.

Naast deze netto stijging van je salaris is er ook een normale loonstijging van je bruto salaris afgesproken. Deze stijging is uitgekomen op:

  • 1 april 2017 0,91% (met terugwerkende kracht)
  • 1 april 2018 0,91%

Door de afbouw van de solidariteitsbijdrage en deze bruto loonstijging bij elkaar op te tellen, kom je uit op 2,25%. Als je naar de nettoloon stijging kijkt, zal dit gemiddeld voor de werknemer 2% zijn.

Vanwege verschillen in de stijging van het netto salaris tussen de diverse salarisschalen, is er afgesproken om de eindejaarsuitkering in 2017 eenmalig in een vast bedrag van € 300,00 uit te keren. In 2018 is de uitkering weer 0,75% van het jaarsalaris.

Kilometervergoeding

Het maximale aantal kilometers waarover de reiskosten vergoeding woon-werk wordt berekend, wordt met ingang van 1 april 2017 met 10 kilometer enkele reis verhoogd. De eerste tien kilometers en meer dan 40 kilometer enkele reis worden niet vergoed waardoor er maximaal 60 kilometer per dag wordt vergoed.

Tekst Principeakkoord

In de bijlage vindt je de tekst van het principeakkoord met alle overige afspraken die we ook gemaakt hebben, onder andere over functiewaardering en duurzame inzetbaarheid.

Planning en informatie

Nu is het aan jou, uiteindelijk beslis jij als lid of je hiermee akkoord kan gaan. Graag hoor ik voor 18 september per mail wat jij van het behaalde resultaat vindt. Maak gebruik van deze mogelijkheid en geef ook aan met welke reden je voor of tegen bent. Geef je geen stem door, dan ga ik er vanuit dat je instemt met het bereikte resultaat.

Tamara Westerink
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 91
E: t.westerink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid