Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Overleg Agterberg

Op maandag 30 maart is er een cao-overleg geweest bij Agterberg. Met goede inzet en jullie opmerkingen vanuit de informatiebijeenkomst zijn wij het overleg gestart. Helaas is het niet gelukt om tot een akkoord te komen, hiervoor is eerst nog meer informatie nodig.

ATV en wintersluiting

Er is veel onduidelijkheid over de verschillende vormen van verlof binnen Agterberg en de invulling hiervan. Op de informatiebijeenkomst kwam ook duidelijk naar voren dat hierover veel onrust is. Met name op het gebied van de drie weken wintersluiting, die als te lang wordt ervaren. Vanwege de onrust had de OR al aangekondigd om over deze punten een onderzoek te doen onder alle werknemers. In het cao-overleg hebben we daarom besloten om in gezamenlijkheid te kijken naar de vragen. De uitslag van deze OR-enquête, zullen we vervolgens bespreken in het overleg. Vandaar aan jullie allemaal de vraag om mee te werken aan de enquête en deze te retourneren bij de OR. Op deze manier kunnen we met de juiste inzet en meningen, namelijk die van jullie, verder praten over dit onderwerp.

Verzekering 35-

Wanneer je als werknemer twee jaar ziek bent, word je gekeurd door een arts. Als je voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt wordt verklaard blijf je volledig in dienst bij de werkgever, maar kunnen er wel wijzigingen komen in je loon. In de loonbetaling over deze periode wil de werkgever een wijziging aanbrengen. We hebben de werkgever gevraagd duidelijker op papier te zetten wat het plan is en welke verschillen er zijn ten opzichte van de regeling in huidige cao.

Vervolg

Op 28 april hebben we een volgend overleg gepland. Tijdens dit overleg hopen we aan de hand van de informatie uit de OR-enquête het gesprek te kunnen vervolgen. We vinden het daarom erg belangrijk dat jij meewerkt aan de enquête en vragen jou om deze te retourneren aan de OR. Daarnaast heb je nog steeds de mogelijkheid om een loonstrook ter controle en informatie naar mij toe te sturen.

Nieuws

Zodra er nieuws is rondom Agterberg brengen we je hiervan op de hoogte. Is jouw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Stuur dan een mailtje en we zetten jou ook op de lijst. Nog geen lid? Neem dan snel een kijkje op de website of neem telefonisch contact op.

CNV Vakmensen
Tamara Westerink
023-5684670
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid