Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Onderhandelingen cao Hoveniers worden serieus

In de onderhandelingen over een nieuwe cao Hoveniers vindt een serieuze verkenning plaats van de mogelijke financiële afspraken. Veel concreets is hier nog niet over te melden. Werkgevers gaan terug naar de achterban om over hun mandaat te spreken.

Op woensdag 11 april heeft het vierde overleg plaatsgevonden over de cao Hoveniers. Werkgevers bleken tijdens dit overleg bereid om de financiële voorstellen van CNV Vakmensen serieus te bekijken. Aan beide zijden is verkend en afgetast wat de wensen en mogelijkheden zijn tussen de geboden 1,5% per jaar en de gevraagde 3,5% per jaar. Duidelijk is dat we nog een kloof te overbruggen hebben. Werkgevers geven daarbij aan dat ze de laatste jaren hebben ingezet op behoud van mensen, omdat ze wisten dat ze die weer nodig zouden hebben. Dit beperkt volgens werkgevers echt de mogelijkheden voor een grote loonsverhoging.

Reiskostenregeling

Tevens is gekeken naar verbetering van de reiskostenregeling, aangezien die al jaren gelijk is. Ook daar wordt nu een serieuze verkenning gedaan naar een nieuwe staffel.

Seniorenregeling

Tenslotte is bekeken of verlenging van de seniorenregeling een serieuze mogelijkheid is. Dit lijkt op grond van de aangeleverde gegevens het geval, maar moet nog verder worden uitgewerkt.

Volgend overleg

Naar aanleiding van deze gesprekken hebben werkgevers geconstateerd dat ze terug willen naar hun achterban om de huidige stand van zaken door te spreken. In verband daarmee gaat het eerder geplande overleg op 24 april niet door en staan er nog overleggen gepland voor 9 en 22 mei. Daarna zullen wij jullie opnieuw informeren.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met mij opnemen,

Jeroen Warnaar
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-20354990
E: j.warnaar@cnvvakmensen.nl
Twitter: #cnvhoveniers )

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid