Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Natuurmonumenten: uitleg + uitvoering sociaal plan

Na een uitvoering voorbereidings- en overleg/onderhandelingstraject met OR en bonden, is per 1 juli jl. de daadwerkelijke uitvoering van de reorganisatie met de plaatsingsprocedure gestart. Op of vóór deze datum is aan iedereen de nieuwe functie of boventalligheid bekend gemaakt.

Een aantal mensen weet nog niet wat hun standplaats zal worden.
De echte organisatiewijzigingen gaan in per 1 oktober. Maar het sociaal plan is al per 1 juli van toepassing.

Hierbij een korte uitleg van processen, waar je in terecht kan komen.

  1. Je hebt dezelfde functie gekregen. Dan verandert er in principe niet veel. Maar er kunnen wijzigingen zijn aangebracht in de functieomschrijvingen, die zijn immers herzien. Ook wordt in een aantal gevallen de functie uitgeoefend bij een nieuwe of andere organisatie-eenheid.
  2. Je hebt te horen gekregen dat je functie is veranderd en dat je bent ingedeeld in een lagere functie. Dan heb je ook een andere functieomschrijving. Lees deze goed door en overleg met je leidinggevende of je bepaalde werkzaamheden niet meer of juist wel moet uitvoeren. Wanneer je alle oude werkzaamheden nog steeds moet uitvoeren, dan kun je bezwaar maken tegen de indeling in de nieuwe functie. Je salaris zal ook worden afgebouwd naar de nieuwe functieschaal. Wanneer je een aantal zaken niet meer hoeft uit te voeren, kun je geen bezwaar aantekenen.
  3. Je bent ingedeeld in een hogere functie. Vraag aan je leidinggevende wat de nieuwe eisen zijn en spreek een opleidings- of begeleidingstraject af. Je salaris zal pas per 1 januari 2018 worden verhoogd naar de bijbehorende schaal.
  4. Je hebt te horen gekregen dat je boventallig bent. Je functie verdwijnt op 1 oktober. Tot die tijd ben je verplicht je werkzaamheden uit te voeren. Je kunt je belangstelling voor een functie aangeven, dan wel solliciteren en vóór 1 oktober krijg je te horen of je geplaatst bent. Als je per 1 oktober niet alsnog bent geplaatst, kun je er voor kiezen je werkzaamheden neer te leggen en je volledig te richten op het vinden van ander werk. Je kunt dan ook gebruikmaken van het outplacementtraject. Wanneer er geen herplaatsing mogelijk is, volgt er een ontslagprocedure.

Garantietoeslag
Heb je een salaris dat hoger is dan het maximum van je schaal in het ‘nieuwe’ loongebouw (ingevoerd in 2005), dan moet het meerdere vastgelegd zijn, en vermeld staan, op je loonstrook als een Garantietoeslag. Dat is van belang voor de toepassing van de betreffende bepalingen uit het sociaal plan.

Begeleidingscommissie
Als je het niet eens bent met (voorgenomen) besluiten van Natuurmonumenten, kun je wenden tot de begeleidingscommissie. Deze commissie bestaat uit vier leden. Twee zijn aangesteld via Natuurmonumenten: Teo Wams directeur natuurbeheer en
Nico Altena hoofd afdeling Natuur en Landschap. De andere twee zijn aangesteld via de vakbonden Rik Marmelstein en Marcel Nuyten (externe deskundige). HR-Adviseur Jacqueline Jilleba is de secretaris van de commissie.

Bonden
In alle stappen van de plaatsingsprocedure en bij verschil van inzicht met de werkgever over de toepassing van het sociaal plan kun je je als vakbondslid wenden tot je bond voor ondersteuning. Dus ook als je je zaak aankaart of hebt aangekaart bij de Begeleidingscommissie. Maar wij (onderhandelingsdelegatie) zijn sowieso benieuwd naar de ervaringen van werknemers met de plaatsingsprocedure en het sociaal plan in deze reorganisatie. Je kunt je reactie sturen naar de bondsbestuurders:   j.kraan@cnvvakmensen.nl of wim.baltussen@fnv.nl

In de maand augustus zal de onderhandelingsdelegatie weer aan tafel gaan met Natuurmonumenten om de situatie te bespreken.

Namens de onderhandelingsdelegatie:

CNV Vakmensen                                             FNV
Mariska van Aanholt (kaderlid)                     Angela Duijndam (kaderlid)
Jacqueline Kraan (bestuurder)                     Wim Baltussen (bestuurder)
M: 06-51602048
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl

16-2757/JK/sb
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid