Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Natuurmonumenten: eindbod sociaal plan

Op 15 mei sloot de termijn dat de leden van de bonden (CNV en FNV) hun oordeel konden vellen over het eindbod sociaal plan van Natuurmonumenten. De meerderheid leden stemt in met het eindbod sociaal plan.

Hiermee is het sociaal plan dus vastgesteld. Een en ander moet uiteraard nog in definitieve teksten uitgewerkt worden. Natuurmonumenten heeft inmiddels een concept gestuurd waarin het eindbod verwerkt is. We hopen dus snel de definitieve tekst te hebben.

Bij CNV Vakmensen heeft ongeveer 50% van de leden gestemd; van die 50% heeft de meerderheid voor het eindbod gestemd.

Betrokkenheid en zorgen

Een deelname van 50% aan een stemming is uitzonderlijk hoog. Het zegt naar ons idee veel over de betrokkenheid, maar tevens over de zorgen. Dat moge blijken uit de kanttekeningen hieronder:

  • Nogal wat voorstemmers hebben aangegeven dat (bepaald) niet van harte, soms zelfs ‘met weerzin’ gedaan te hebben. Met name de afbouwregeling bij een eventuele lagere functie werd nogal eens genoemd als ‘onder de maat’, evenals de ontslagvergoeding (‘transitievergoeding’). Het waarom van het dan toch voorstemmen, kent vele vaders en moeders, maar de belangrijkste zijn: beter dit dan nog langer in onzekerheid moeten verkeren of wellicht iets slechters.
  • Ook hebben nogal wat mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun hart te luchten over de gang van zaken rond Anders organiseren. Een aantal reacties is bepaald niet mals en zegt iets over het (gebrek aan, dan wel tanende) vertrouwen in de directie.

We gaan deze reacties op een rij zetten en komen daar later nog op terug, onder andere op wat we ermee gaan doen richting directie.

Belangrijke stap

Met de uitkomst van de stemming over het sociaal plan is een belangrijke stap gezet. Als de definitieve teksten vastgesteld zijn, zal de OR advies uit brengen over de organisatieverandering en zal ze het Plaatsingsbeleid vaststellen.

Ook wij zijn daar uiteraard zeer benieuwd naar en zullen ons hierover laten bijpraten door de OR en directie. Snel daarna zullen we weer een nieuwsbrief uitbrengen met daarin onder andere informatie over onze dienstverlening.

Tot slot zullen op 25 mei de cao-onderhandelingen van start gaan, waarin we als CNV Vakmensen conform ons beleid een loonvraag voor dit jaar van 2% zullen stellen. In januari zijn de lonen met 1% verhoogd. Tevens vragen wij een 0,5% voor een persoonlijke ontwikkeling. Eind juni is de 2e onderhandelingsronde. Een ledenraadpleging (wat wil jij in een nieuwe cao geregeld hebben?) kun je binnenkort verwachten.

Mocht je nog vragen hebben, kun je mij bellen op telefoonnummer 06-51602048.

Jacqueline Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl
M: 06-51602048

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid