Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Mager loonbod Hoveniers op tafel

Werkgevers in het Hoveniersbedrijf hebben tijdens de cao-onderhandelingen een loonbod van 1,5% per jaar op tafel gelegd. CNV Vakmensen vindt dit loonbod veel te laag en gaat verder in gesprek met werkgevers over de nieuwe cao.

Op woensdag 28 maart en dinsdag 3 april hebben de 2e en 3e onderhandelingsronde plaatsgevonden over de nieuwe cao voor de Hoveniers. Tijdens deze onderhandelingsronden is uitgebreid gesproken over de voorstellen van werkgevers (VHG) inzake Duurzame Inzetbaarheid en Scholing en over de voorstellen van CNV Vakmensen om de financiële positie van werknemers te verbeteren en meer zeggenschap te krijgen.

Duurzame inzetbaarheid

VHG stelt voor de huidige 60+ regeling te verlengen en aan te laten sluiten op het pensioen. CNV Vakmensen ondersteunt dit voorstel van harte, maar wil wel zeker weten dat die verlengde regeling voor de komende 10 jaar betaalbaar is, zodat er geen valse beloften worden gedaan of rekeningen achteraf komen. Verder moet bekeken worden hoe wordt omgegaan met de mensen die al in de regeling zitten of er in het verleden gebruik van hebben gemaakt en nog niet met pensioen zijn. Afgesproken is om dit samen verder uit te zoeken.

Scholing

VHG heeft verschillende voorstellen gedaan om scholing van nieuwe en bestaande medewerkers gemakkelijker te maken en deze extra te belonen, zodat de branche aantrekkelijk(er) wordt en blijft om in te werken. Op deze voorstellen hebben we kritisch positief gereageerd en daar zouden we tot afspraken kunnen komen.

Grotere zeggenschap medewerkers Jaarurenmodel

CNV Vakmensen heeft voorgesteld werknemers meer zeggenschap te geven over hoe wordt omgegaan met de gewerkte meeruren. Volgens de huidige afspraken kunnen maximaal 74 meeruren worden bijgeschreven op de verlofkaart en wordt de rest uitbetaald. CNV Vakmensen vindt dat de medewerker voor alle meeruren moet kunnen bepalen of hij/zij die in tijd of geld wil. Concreet hebben we voorgesteld de 74 uur uit te breiden naar 111 uur. Werkgever hebben hier negatief op gereageerd. Zij willen niet dat de zeggenschap van de medewerkers moeten worden uitgebreid naar alle meeruren en willen daarom ook niet akkoord gaan met de 111 uur. CNV heeft hierop aangegeven dat voor deze cao alleen het voorstel voor de 111 uur er ligt en dat we geen afspraken maken over de toekomst.

Mager loonbod

Tegenover de loonvraag van de bonden van 3,5% per jaar heeft VHG een loonbod van 1,5% per jaar gezet. Dit is wat ons betreft veel te laag. Daarbij geeft VHG aan dat als we de reiskostenvergoeding willen verbeteren, dit ten kost gaat van het loonbod. Wat ons betreft staan die 2 zaken los van elkaar: het ene gaat om behoud en verbetering van koopkracht en het andere is vergoeding van kosten.

Andere voorstellen

VHG heeft grotendeels negatief gereageerd op de andere voorstellen. Haar voorstel om de leeftijdsgrens voor de vrijstelling van overwerk te verhogen heeft ze ingetrokken. Wel wil ze nog steeds de extra vakantie uren bij 10- en 25-jarig dienstverband laten vervallen omdat dit leeftijdsdiscriminatie zou zijn en wil ze wachtdagen bij ziekte invoeren. Dat laatste punt is wat ons betreft onbespreekbaar. Wel zijn we bereid om het artikel over de vakantie uren bij 10- en 25-jarig dienstverband te bekijken en zo nodig opnieuw te formuleren.

We zijn er nog lang niet

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat we er nog lang niet zijn. De gesprekken verlopen in goede sfeer, maar de verschillen van mening zijn op sommige punten groot. Naast de reeds geplande overleggen op 11 en 24 april, zijn nog nieuwe onderhandelingen gepland op 9 en 22 mei. Hopelijk zijn die niet nodig, maar gezien het tempo en de verschillen van mening is dat niet ondenkbaar. We zullen jullie natuurlijk op de hoogte houden.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben of mee willen praten over de totstandkoming van de nieuwe cao dan kun je contact opnemen met je bestuurder Jeroen Warnaar (mobiel: 06-20354990, e-mail j.warnaar@cnvvakmensen.nl of twitter @JeroenWarnaar en #cnvhoveniers ).

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid