Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Hoveniers: akkoord over nieuwe cao

Dinsdag 15 april is er een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het hoveniersbedrijf in Nederland, kort gezegd de cao Hoveniers. Deze cao zal een looptijd kennen van 20 maanden(1 juli 2016 t/m 28 februari 2018).

In de nieuwsbrief van 10 maart 2016 hebben wij jullie aangegeven te zijn geschrokken van de voorstellen van de werkgever. Denk nog even terug: wachtdagen bij ziekte, aanwijzen van verlofdagen bij ziekte en een voorstel tot demotie (op leeftijd in een lagere schaal met minder loon). Ook hebben wij jullie laten weten dat er nog twee overlegrondes gepland stonden en wel op 15 maart en 5 april. Dat er in twee lange dagen veel kan gebeuren, is wel duidelijk. In de bijlage treffen jullie het “communicatiedocument” aan. Hierin staan de belangrijkste afspraken, nog niet juridisch, vermeld.

Het akkoord
Na van de eerste schrik hersteld te zijn, zo kennen wij de werkgevers in deze branche helemaal niet, zijn we tot een vlot en constructief overleg gekomen. De generieke verslechteringen zijn van tafel zoals jullie uit het document kunnen opmaken.
Wel is er een aantal zaken “weggezet” in de tijd. Zo hebben we afgesproken dat we in de looptijd van de cao, via een werkgroep, gaan kijken of we tot modernisering van een aantal cao-afspraken kunnen komen met als doel jullie tot aan je AOW- gerechtigde leeftijd duurzaam inzet baar te houden. Hierbij kunnen we vele onderdelen die nu in de cao staan mogelijk samenkneden tot een nieuw pakket. Als we hier in de werkgroep uit zouden kunnen komen dan komt dit weer bij jullie in een volgende cao-ronde.
Belangrijk voor ons is ook dat de afspraak over het Employability budget is verlengd. Nogmaals voor jullie ligt een budget klaar voor arbeidsmarkt gerichte scholing (zeer breed en niet gebonden aan de sector) van € 1500,-. Zelfs als je in de WW beland bent, kun je hier de eerste 6 maanden een beroep op doen mits je eerder in de sector hebt gewerkt. Maak er gebruik van.

De loonparagraaf
De sector zit al jaar en dag in een stramien van een loonsverhoging op 1 januari en 1 juli van ieder jaar. Dit stramien wordt voortgezet. 1 juli 2016 0,75 procent, 1 januari 2017
0,75 procent, 1 juli 2017 0,75 procent en 1 januari 2018 0,75 procent. In totaal, bij een looptijd van 20 maanden, geeft dit een loonstijging van 3 procent. Op jaarbasis, voor de looptijd, is dit 1,8 procent. Deze loonstijging ligt net boven het gemiddelde van Nederland breed en is netjes voor een sector die nog steeds de gevolgen van de crises voelt.

Handhaving
Ook zijn er afspraken gemaakt over handhaving, te beginnen met die bedrijven die van mening zijn dat ze geen cao hoeven toe te passen. Is dit belangrijk? Ja heel erg. Immers jullie werken bij een werkgever die de cao wel toepast. Als hij moet concurreren met een partij die de cao meent niet te hoeven toepassen dan staat hij altijd op achterstand. De laatste maanden hebben enkele grotere partijen al tot de cao gedwongen. De eerste stappen zijn dus gezet.

Tijdsbalk
Redelijk uniek in cao land is het feit dat we nu al een akkoord hebben terwijl de cao pas eind juni afloopt. Dit geeft ons voldoende tijd de cao-teksten volledig uit te werken en een AVV (Algemeen verbindend) verklaring te vragen aan de minister van SZW. Het is belangrijk dat er geen “gat” valt tussen de AVV’s zodat we kunnen blijven handhaven.

De cao-commissie en stemming
Afgelopen week heeft de cao-commissie van CNV Vakmensen, bestaande uit
6 kaderleden, naar het akkoord gekeken. Zij zijn allen positief. De cao-commissie geeft dan ook een positief stemadvies aan de leden werkzaam in een hoveniersbedrijf. Jullie kunnen via deze link je stem uitbrengen.

Ongeorganiseerde collega’s
Geeft deze nieuwsbrief, digitaal of als hard copy, door aan jullie collega’s die geen lid zijn van een vakbond. Ook zij profiteren mee van onze inzet. Onze inzet is gericht op jullie belangen en de belangen van de sector. Zonder leden kunnen wij ons werk niet blijven doen. Realiseren de ongeorganiseerden dit wel? Naast het collectieve traject kunnen leden natuurlijk ook een beroep op ons doen met individuele vragen. Overtuig uw ongeorganiseerde collega van het nut van het lidmaatschap van een vakbond die dicht bij de mensen staat.

Vragen en of opmerkingen
Hebben jullie nog vragen en of opmerkingen dan kunnen jullie een email sturen aan h.stroek@cnvvakmensen.nl of als je liever belt, bel dan 06-22452195.

Henry Stroek
Bestuurder CNV Vakmensen
E: h.stroek@cnvvakmensen.nl
M: 06-22452195
Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid