Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Glastuinbouw: Hervatting van de onderhandelingen

Na een bereikt principeakkoord rondom de WWZ is CNV Vakmensen maandag 14 december in gesprek gegaan met de werkgevers om te komen tot een goede cao Glastuinbouw.

WWZ

In de laatste nieuwsbrief hebben wij je uitgebreid geïnformeerd over de aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De reacties op deze nieuwsbrief waren positief. Leden hebben aangegeven dat de nieuwe afspraken beter passen bij de seizoensinvloeden in de sector. Ook vanuit de andere sectoren is positief gereageerd en hiermee heeft CNV Vakmensen een akkoord bereikt waar de leden achter staan. Nu moeten de afspraken goedgekeurd worden door de minister en vastgelegd worden in de reguliere cao Glastuinbouw.

Cao vervolg

Op maandag 14 december zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao Glastuinbouw hervat. We hebben gesproken over de stand van zaken binnen de sector en het cao-overleg. Vanwege de tijd die al verstreken is sinds 1 juli 2015 en de ingrijpende voorstellen die voorliggen, is er vanuit de vakbonden voorgesteld om te komen tot een eenjarige cao met loonsverhoging. Werkgevers waren bereid om een eenjarige cao met loonsverhoging af te spreken maar dan wel met instemming van de vakbonden op het voorstel rondom de wijziging van arbeidstijden en toe­slagen. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor werknemers in de sector en geeft minder rechten op toeslagen en daarnaast wel ruimere arbeidstijden. Wij hebben dat bod afgewezen. Hierna hebben we afgesproken nieuwe data te prikken voor inhoudelijke onderhandelingen van de cao Glastuinbouw.

Arbeidstijdenregeling

Werkgevers willen in de nieuwe arbeidstijdenregeling meer flexibiliteit creëren. Sommige oplossingen sluiten aan bij de huidige uitgebreide regeling en op sommige punten is het een verslechtering van de uitgebreide regeling. Van de huidige basis­regeling in de cao staat het voorstel nog verder af. De verschillen staan in een tabel uiteengezet. Deze treft u hierbij aan als bijlage. CNV Vakmensen is benieuwd naar jouw mening over de nieuwe regeling. Gaan (mogelijk) jouw toeslagen en arbeidstijden door de aanpassing wijzigen en welke impact heeft dit op jouw (financiële) situatie? Zijn er punten waar je zelf tegen aan loopt in de huidige arbeidstijden die je graag gewijzigd wilt zien? Neem hierover contact met mij op via: t.westerink@cnvvakmensen.nl. of telefonisch via 06-51202991.

Vragen

Heb je vragen over jouw werk, de cao- onderhandelingen of wil je graag meepraten over zaken rondom de cao, neem dan contact met mij op. Dit kan via de mail: t.westerink@cnvvakmensen.nl.
Voor meer informatie over CNV Vakmensen en ons lidmaatschap kijk op: www.cnvvakmensen.nl.

Tamara Westerink
Bestuurder

Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid