Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Eindbod CAO BVD: Nog geen besluit en veel vragen

Veel reacties van werknemers op werkgevers-eindbod CAO BVD. Conclusie is dat er inzicht is in de noodzaak van veranderen, dat er zijn nog veel vragen zijn én dat er (nog) geen vertrouwen is of de ingezette route wel het juiste resultaat oplevert. CNV wil opnieuw in gesprek met de werkgevers.

Leden raadplegen

Kwestie van principe. “En dat staat nog steeds”, zegt de cao-commissie Bedrijfsver-zorgingsdiensten van CNV Vakmensen. “Wij nemen onze leden serieus en wij zijn in dat vertrouwen niet beschaamd”.

Een respectabel aantal leden heeft gereageerd, maar ook niet-leden hebben ongezouten hun mening gegeven. Op enkele uitzonderingen na zijn er heel genuanceerde reacties gekomen, met begrip voor de hele situatie en inzicht in de noodzaak van veranderen. Maar in het merendeel van de reacties ligt ook de vraag opgesloten of dit eindbod wel de juiste richting geeft en díe bijdrage levert aan de toekomst van de bedrijfsverzorgingsdienst, aan duurzame werkzekerheid.

Cao-commissie zegt geen nee en geen ja

De cao-commissie heeft alle reacties gezien en komt tot de conclusie dat een goed gesprek met de werkgeversdelegatie absoluut noodzakelijk is. In de vele reacties liggen aanknopingspunten om het eindbod te accepteren, maar aan de andere kant zijn er nog steeds onduidelijkheden en weinig zekerheid dat het eindbod werkt en juridisch kan. Geen nee, maar ook nog geen ja.

Conclusie op basis van reacties

De kern van de conclusie van de cao-commissie Bedrijfsverzorgingsdiensten:

De noodzaak van veranderen wordt door veel leden / werknemers ingezien en er is ook bereidheid om er een bijdrage aan te leveren. Om dat draagvlak te vergroten moet wel worden gewerkt aan het verbeteren van inzicht en daarmee het ‘geloof’ in een evenwichtig en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket.

Levert dit eindbod daaraan een inhoudelijke bijdrage?

 • Er is een voorzichtige bereidheid om mee te denken in de toeslagen, maar het verschil dat wordt gemaakt tussen de verschillende groepen medewerkers wordt niet gesnapt.
 • De idee van de werkgevers dat door afschaffen van de zaterdagtoeslag er veel meer uren werk wordt binnengehaald wordt in hoge mate betwijfeld. Dat dit een bijdrage zou kunnen zijn aan meer werkzekerheid blijkt (nog) nergens uit.
 • De in het eindbod gehanteerde vernieuwingen vergen heel precieze beschrijvingen van de definities. De insteek van het eindbod suggereert ruimte voor speculatief handelen en dat gaat ten koste van het vertrouwen dat er in het bedrijf zou moeten zijn.
 • De ruime beschrijving van de werkweek en het aantal ‘werk-dagen’ binnen de urenbank, levert vooralsnog geen bijdrage aan uren-zekerheid en (meer) regelcapaciteit bij de werknemers. Hoe wordt voorkomen dat je 7 dagen in de week werkt en dan nog te weinig uren bijdraagt aan de urenbank?
 • De in het eindbod gestelde wijziging in de werkingssfeer moet juridisch kloppen en mogelijk zijn, anders moeten ze niet worden opgenomen.
  • Duidelijk moet worden dat het niet de bedoeling is om de voordelen van twee cao’s aan elkaar te koppelen ten nadele van de werknemer of een sectorfonds.
  • Ook moet duidelijkheid komen over de ongelijkheid in arbeidsvoorwaarden en de wettelijke bepalingen rondom detachering.
  • Op voorhand zal moeten worden getoetst dat de nieuwe cao door het ministerie van Sociale Zaken Algemeen Verbindend zal worden verklaard. Dan wordt het maar van te voren duidelijk of andere sectoren moeilijk kunnen gaan doen over de nieuwe cao BVD met haar veranderende werkingssfeer en detacheringsteksten.

Overleg over het eindbod

Het is dus nog niet gebeurd wat CNV Vakmensen betreft. Werkgevers krijgen geen ja en geen nee. De cao-commissie heeft aanvullende vragen en wil graag garanties op meer comfort en zekerheden.

De werkgevers verenigd in de WAB krijgen deze week onze reactie te horen waarin hen wordt gevraagd om op korte termijn samen met CNV Vakmensen het eindbod nog eens door te nemen, te verduidelijken en daar waar nodig meer comfort en zekerheden te bieden inclusief de overtuiging dat het ook daadwerkelijk (zo) gaat werken.

Wij gaan er vanuit dat bij de werkgevers die bereidheid om te overleggen aanwezig is. Houd de website dus in de gaten

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
@JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

!Zonder bond komt er geen cao van de grond!
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid