Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Eindbod cao BLGG AgroXpertus

Hierbij leggen we het eindbod van de werkgever aan jullie voor. De werkgever heeft dit eindbod uitgebracht tijdens de laatste onderhandelingsronde. Een akkoord is het niet geworden omdat we op het punt loon niet tot overeenstemming hebben kunnen komen.

Werkgever heeft echter aangegeven niet verder te willen en kunnen gaan dan wat er nu geboden wordt. Reden volgens de werkgever: vorig jaar is er bij BLGG een structurele loonsverhoging afgesproken (loonsverhoging en eindejaarsuitkering opgeteld 2,75% en daarmee volgens werkgever hoger dan de gemiddeld afgesproken loonsverhoging in cao’s). De werkgever had bovendien voorgesteld dit jaar de eindejaarsuitkering opnieuw te willen omzetten in een resultaatafhankelijke uitkering. Wij willen dit niet en zijn juist blij dat de resultaat afhankelijke uitkering nu in het structurele loon zit.

Neutraal stemadvies
We leggen het eindbod (zie bijlage) met een neutraal stemadvies aan jullie voor. Liever hadden wij bijvoorbeeld 2%  afgesproken. Feit is wel  dat het nu voorliggende loonbod ongeveer ligt op wat er tot nu toe gemiddeld in Nederland in cao’s is afgesproken. Daarmee wijkt het niet negatief af. Verder verheugt het ons dat werkgever na jaren van voorstellen over de rechten van de mensen van Cropforce nu bereid is 10 mensen in vaste dienst te nemen. Dat vinden wij een belangrijke stap.

Ook is er nu een duidelijke functiewaarderingsafspraak. Broodnodig, want dit onderdeel van de cao is eigenlijk al jaren aan revisie en actualisering toe. De functies worden nu opnieuw gewaardeerd volgens het huidige erkende functiewaarderingssysteem (Orba). Begeleid door de deskundigen van vakbonden en die van de werkgever.

Het woord is aan u
Het laatste woord is uiteraard aan onze leden. We horen graag je mening, Stemmen kan digitaal via deze stemlink tot uiterlijk 16 Juli a.s. Als wij niets van je horen, ga ik ervan uit dat je instemt met dit eindbod. 
Als de uitslag van de stemming bekend is en wanneer leden instemmen met het eindbod, zullen wij deze zo spoedig mogelijk overbrengen aan de werkgever zodat de loonsverhoging uitbetaald kan worden. Wanneer het eindbod wordt afgewezen zullen we dit overbrengen aan werkgever en houden we een ledenraadpleging om met jullie afspraken te maken over het verdere (actie) traject.

We wachten de reacties af en laten daarna snel van ons horen. 

Willem Kruithof
bestuurder CNV Vakmensen Districtskantoor Apeldoorn
e-mail: apeldoorn@cnvvakmensen.nl
Postbus 208, 7300 AE Apeldoorn
T 055 – 52 64 250

Bijlage: eindbod

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid