Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Eerste gesprek cao Glastuinbouw

Op maandag 1 juni zijn we voor de eerste keer in een officiële setting met werkgevers in gesprek geweest om te komen tot een nieuwe cao periode. De huidige cao loopt tot en met 1 juli 2015.

Voor deze datum zal het niet lukken om tot een nieuwe cao te komen. Helaas krijgen we hiermee een korte periode zonder nieuwe afspraken, maar wel met nawerking van de huidige cao.

Input werkgevers
Samen met de werkgevers hebben we gesproken over het komende cao-traject. We hebben afgesproken om gezamenlijk te kijken waar overlappingen en wensen zitten voor de komende cao-periode. Hiermee komt er geen officiële voorstellenbrief vanuit alle partijen, dit betekent natuurlijk niet dat partijen geen eigen wensen hebben waarover we nog stevige gesprekken moeten voeren.

Zo willen werkgevers graag meer flexibiliteit in arbeidsuren met lagere toeslagen. Ook willen ze meer ruimte binnen de nieuwe wettelijke ketenbepaling vanwege de werkpieken in de sector. Dit zullen pittige gesprekken worden vanuit elke onze eigen positie aan tafel. Ook is er onrust onder werkgevers over de huidige cao en willen ze graag komen tot een modernisering van de cao.

Wensen CNV Vakmensen
Vanuit CNV Vakmensen is er vanuit leden de wens geuit om een meerjarige cao af te spreken. De laatste periode was erg kort om zaken goed uit te werken en wat langere periode van rust in de sector is goed. Tegenover een langere looptijd moeten wel goede afspraken staan waarin de nodige ruimte wordt geboden aan de eigen regie van de werknemer. Het gaat immers om jullie arbeidsvoorwaarden.

Op het gebied van beloning vraagt CNV Vakmensen een loonruimte van 3%. Binnen deze 3% willen we ook financiële ruimte creëren voor scholing waar werknemers zelf regie over hebben. Daarnaast willen we dat er in sector beloond wordt naar prestaties en niet naar leeftijd of contract. Een leeftijdsonderscheid bestaat nu bijvoorbeeld door de jeugdschalen. 

Voor de huidige flexibele werknemers willen we meer werkzekerheid binnen de sector creëren. Hiervoor willen we een jaarurenmodel inzetten zodat zij het jaar rond op een contract en inkomen kunnen rekenen.

Tot slot willen we aandacht voor de schuldenproblematiek onder werknemers en hier een project voor opzetten, door middel van CNV Geldzorg.

Vervolg
Volgende week dinsdag staat er weer een overleg gepland en dan zullen partijen een korte toelichting geven op hun wensen en standpunten om zo dieper in gesprek te gaan over de toekomstwensen rondom de cao glastuinbouw.

Daarnaast gaan CNV Vakmensen en FNV onder leden en werknemers een enquête uitzetten rondom het thema arbeidstijden. Werkgevers hebben in de afgelopen periode een onderzoek ingesteld wat de behoeftes rondom dit thema zijn van werkgevers. Hier zijn specifieke wensen uitgekomen.

Wij zijn benieuwd wat jullie ervaringen en meningen rondom dit thema zijn. Deze enquête wordt momenteel opgesteld en zal zo snel mogelijk verspreid worden.

Vakantiegeld
Iedereen die in Nederland werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op vakantiegeld. Binnen de glastuinbouw ontvang je 8.33% vakantietoeslag. Vakantiegeld wordt meestal in de maand mei of juni uitgekeerd en is, met het oog op de zomerperiode, een fijn extraatje. Heb jij je vakantiegeld al binnen en wil je het laten controleren? Neem dan contact op met CNV Vakmensen. Op onze website staat meer informatie:

https://www.cnvvakmensen.nl/themas/vakantie/vakantiegeld

Contact
Wanneer je verdere toelichting wil geven vanuit jouw ervaringen en mening over de sector en de cao kan je contact opnemen. Deze verhalen zijn van groot belang om een cao af te spreken die voor de werknemers in de sector bruikbaar en herkenbaar is. Dit kan binnen de kadergroep maar ook als kaderlid binnen de onderhandelingsdelegatie. Vanuit CNV Vakmensen is Rick van Rijn aanwezig bij de onderhandelingen, ons andere kaderlid is met pensioen waardoor er nog ruimte aan tafel is, neem jij deze plek in? Neem contact met mij op, mijn gegevens: t.westerink@cnvvakmensen.nl 023-5684670.

Heb je andere vragen rondom arbeid of wil je meer toelichting bij deze brief? Neem dan gerust contact op. 

Tamara Westerink
Bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid