Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Dierhouderij, nog steeds stilte

Helaas is het al een lange tijd stil rondom een nieuwe cao Dierhouderij. Eind vorig jaar ontving je het bericht dat LTO Nederland het gemaakte principeakkoord niet ging ondertekenen.

Als reden gaven ze aan dat er onvoldoende representativiteit in de sector is en tot op heden is er nog onvoldoende veranderd aan deze cijfers en hebben we nog geen nieuwe cao Dierhouderij

Representativiteitscijfers

Een cao heeft diverse doelen. Eén van die doelen is om tot een gelijk speelveld op arbeidsvoorwaardenniveau te komen door een goede basis van afspraken vast te leggen. Deze basis geldt dan als minimum voor de werknemers en is voor alle werknemers gelijk. Op deze wijze willen we voorkomen dat werkgevers hun werknemers in arbeidsvoorwaarden benadelen om zo betere bedrijfsresultaten te kunnen halen.

De Dierhouderij is een sector cao en niet alle werkgevers zitten aan tafel. LTO Nederland vertegenwoordigt werkgevers aan tafel, zoals CNV Vakmensen dit voor werknemers doet. Om een cao in de hele sector van toepassing te laten zijn, en zo een gelijk speelveld te creëren, kunnen partijen een algemeenverbindendverklaring (AVV) aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Helaas zijn hiervoor de representativiteitscijfers te laag. Deze representativiteitscijfers geven aan welk percentage van de werknemers in de sector vallen onder een bij LTO aangesloten werkgever.

Doordat dit percentage te laag is, betekent dit dat alleen de bij LTO aangesloten werkgevers gehouden zijn aan de cao en niet de hele sector Dierhouderij. Dat geeft concurrentie op arbeidsvoorwaarden en dat is niet wenselijk. Dat was al bekend voor de onderhandelingen, want al jaren liggen deze cijfers erg laag. Dat LTO om deze reden het principeakkoord afwees was voor ons destijds dan ook een grote verassing.

Cijfers verhogen

Er is in het voorjaar een project gestart om de representativiteitscijfers te verhogen, helaas heeft dit nog niet zo uitgepakt dat de cijfers voldoende zijn om bij het Ministerie een AVV aan te vragen. Dit betekent dat er nu al een lange tijd geen cao is. We gaan met eind december in zicht al naar een tweejarige cao-loze periode. Dat is niet wenselijk omdat dat de kracht onder de cao wegneemt en omdat veel werknemers hierdoor geen loonstijging kennen.

Inmiddels heeft LTO ook diverse malen overleg gehad met haar achterban. De werkgevers in de sector willen graag weer tot een cao komen. Er gaat nu een traject starten om te kijken welke deelsectoren voldoende representativiteit hebben en willen aansluiten bij de cao. Deelsectoren die bij dit traject aansluiten zijn: Melkveehouderij, Varkenshouderij, Konijnensector, Pluimvee en Geitenhouderij. Er zal dus een nieuw onderzoek plaatsvinden naar de bereidheid en representativiteit van deze deelsectoren. Als deze voldoende is voor een AVV willen zij de stap maken naar een cao en zullen overige sectoren niet meer vallen onder een brede cao Dierhouderij. Het is geen gesloten lijst van deelsectoren en ook overige sectoren met voldoende representativiteit mogen aansluiten. De bedrijven die buiten de deelsectoren vallen mogen de cao vrijwillig blijven toepassen. Dit traject zal tijd kosten, maar zodra er meer nieuws is stel ik jullie hiervan op de hoogte.

En jij?

Ondertussen ben ik benieuwd wat jij vindt van de situatie en of je wat merkt van de cao-loze periode? Heeft de werkgever jou nog een loonsverhoging gegeven en hoe gaat hij om met toeslagen en scholing? Graag hoor ik meer over jouw ervaringen en jouw mening over de cao Dierhouderij in de toekomst. Zie jij nog toekomst voor een sectorale Dierhouderij cao of zie je liever meer afspraken op deelsectoren of bedrijfsniveau? Wil je hierover in gesprek? Dan kan je mij bellen via 06-51202991 of deel jouw ervaringen en mening per e-mail via t.westerink@cnvvakmensen.nl. Ook met andere vragen rondom arbeid of je lidmaatschap kan je met mij contact opnemen.

Tamara Westerink

Bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid