Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

De WW is weer gerepareerd

Dankzij aanhoudende inzet van het CNV (en andere vakbonden) kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering - als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar.

CNV Vakmensen roept je op om nu dan jouw stem uit te brengen. Via deze link kom je in de enquête. Om in te loggen graag deze inlogcode gebruiken: GIB-22513045.

Je kunt stemmen tot uiterlijk vrijdag 3 november 2017.

De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur. Kabinet en vakbonden zijn overeen gekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW.

Rechtvaardig
Volgens CNV Vakmensen is de reparatie belangrijk omdat het recht doet aan opgebouwde rechten. Maar, zoals hierboven aangegeven, die reparatie kan alleen als de werknemers er geld voor reserveren. Want een aantal jaren is geen WW-premie ingehouden. De afspraken over reparatie - gemaakt door vakbonden en werkgevers - worden vastgelegd in een aparte cao, die vijf jaar geldt. Die cao is/wordt vastgesteld door de leden. Zodra dit is gebeurd wordt hij bij de stichting aangemeld voor deelname aan de PAWW via een zogenoemde verzamel-cao. We denken dat we hiermee ook in de sector Groothandel Bloemen en Planten aan een belangrijke wens van leden tegemoet zijn gekomen maar de leden hebben het laatste woord! Laat je mening meewegen en breng voor 3 november je stem uit!

De nieuwsbrief over het derde WW-jaar en de uitleg over de PAWW zijn bijgevoegd. Ontvang je deze brief per post, dan kom je via deze link: https://q.mwm2.nl/j1tuEvUNG0inhX1VWiZv3Q in de enquête. Vraag een collega je hierbij te helpen de enquête in te vullen.

Meer informatie is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief maar je kunt ook contact opnemen met mij, als jouw onderhandelaar/bestuurder in deze sector.

Arie Kasper
onderhandelaar/bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 84 02
E: a.kasper@cnvvakmensen


Ontvang het laatste nieuws over jouw sector

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid