Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Compensatie voor latere ingang AOW

Vanaf 1 april 2012 gaat de AOW niet meer in op de eerste van de maand waarin de gerechtigde 65 jaar wordt, maar pas op de verjaardag waarop de gerechtigde daadwerkelijk 65 jaar wordt.

Indien je een prepensioenuitkering, aangevuld met een garantieuitkering ontvangt, worden deze uitkeringen op de eerste van de maand waarin je 65 jaar wordt stopgezet.  Je ontvangt vanaf de eerste van de maand een ouderdomspensioenuitkering van jouw pensioenfonds BPL.

De AOW gaat vanaf 1 april 2012 pas in op de datum dat je 65 jaar wordt. Om het gemis aan AOW te compenseren vanaf de eerste van de maand waarin je 65 jaar wordt tot uw verjaardag, keert het fonds SUWAS I een eenmalige einduitkering uit. De einduitkering wordt gebaseerd op de AOW-maanduitkering voor gehuwden inclusief vakantietoeslag en exclusief partnertoeslag (2012: € 796,-).

Als je in de periode vanaf 1 april 2012 tot 1 januari 2015 65 jaar wordt, heb je recht op deze AOW-maanduitkering, berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt tot aan je 65e verjaardag.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid