Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Cao-resultaat Koppert BV

CNV Vakmensen en het FNV zijn er vandaag in geslaagd om met de werkgever tot een resultaat te komen. Tijdens de drie onderhandelingsrondes zijn verschillende onderwerpen besproken die onder andere door onze leden zijn aangedragen. Het is nu aan jullie, stemmen jullie voor of tegen dit akkoord?

In de afgelopen weken hebben drie onderhandelingsrondes plaatsgevonden. De gesprekken verliepen soepel en de partijen werden het over de meeste onderwerpen eens zonder al te veel moeite. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk van de voorstellen van onze leden voor elkaar te krijgen, hieronder volgt een overzicht van het resultaat.

Looptijd
De nieuwe cao zal lopen tot 1 juni 2018.

Loon
De partijen hebben een loonsverhoging afgesproken van twee keer 1,5 procent per jaar. De eerste loonsverhoging vindt plaats in november 2016 en de tweede in november 2017.

Winstuitkering
De bonden hadden aangekaart dat de drempel voor een winstuitkering dusdanig hoog lag dat de kans op een uitkering heel laag was. Deze regeling wordt nu aangepast zodat er sneller uitgekeerd kan worden. Voor 2016 betekent dit dat alle medewerkers een winstuitkering van 250 euro netto ontvangen in december. In april 2017 wordt er gekeken naar de uiteindelijke winst en zullen medewerkers waarschijnlijk, afhankelijk van de winst, nog een bepaald percentage van hun jaarsalaris ontvangen.

Overuren en werken buiten werkdagen
Wanneer er sprake is van een zesde werkdag op zaterdag, zonder dat dit in een rooster staat met vaste toeslag, ontvangt de medewerker een opkomstvergoeding van 30,25 euro.

Overwerkuren worden voortaan in het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin ze zijn gewerkt uitbetaald. Wanneer je deze liever in tijd wil benutten dien je deze op tijd op te nemen. Op deze manier wordt voorkomen dat er grote hoeveelheden vrije tijd opgespaard worden die men niet kan gebruiken. In de huidige cao staat er een artikel dat aangeeft dat de uren die niet opgenomen worden, komen te vervallen. Dit artikel wordt geschrapt.

Voor werken op zondag wordt er een toeslag gehanteerd van 90%.

Opleidingen en seniorenregeling
Er wordt een werkgroep ingesteld van werkgever en werknemers om verdere uitwerking te geven aan onder andere duurzame inzetbaarheid, de scholingsregeling en een eventuele seniorenregeling. Gedurende de looptijd van de cao wordt bekeken hoe dit vormgegeven kan gaan worden. Punten die hieruit voortkomen, worden in de volgende cao meegenomen.

Reparatie derde WW-jaar
In de cao wordt opgenomen dat wanneer de regeling voor het repareren van het derde WW-jaar klaar is, Koppert daar aan mee gaat doen. Dit betekent dat er een premie geheven zal gaan worden van ongeveer 0,2% waarmee de verslechteringen in de werkeloosheidsuitkering, die landelijk is ingevoerd, gerepareerd zijn. De premie van deze regeling komt voor rekening van de werknemers.

Excendent pensioen
Over de excedent pensioenregeling worden nog nadere afspraken gemaakt met de groep werknemers die dat betreft samen met werkgever, de ondernemingsraad en de bonden.

Jouw stem
Wij willen graag weten wat jouw mening is over deze afspraken dus laat je stem horen! Klik hier en stem. Je kan stemmen tot en met 10 november.


Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E s.faez@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid