Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Cao overleg agrarisch loonwerk van start gegaan

De looptijd van de cao loonwerk (LEO) loopt af op 31 december 2015. Inmiddels is het cao-traject weer van start gegaan. CNV Vakmensen zet in op koopkrachtverbetering en een persoonlijk scholingsbudget voor iedere werknemer.

Werkgroep arbeidstijden

Voordat er begonnen werd met de echte onderhandelingen zijn afspraken gemaakt over een werkgroep die zich bezig gaat houden met arbeidstijden. Dit is nodig vanwege ingrijpende veranderingen in wet- en regelgeving. In de loonwerksector is sprake van grote pieken en dalen in het werkaanbod en dat komt mede door seizoensinvloeden.

De Wet Werk en Zekerheid brengt met zich mee dat de mogelijkheden met flexibele en tijdelijke contracten zijn beperkt. Tijdens de vorige onderhandelingen is gesproken over het invoeren van een zogenaamd jaarurenmodel. Dit begrip is van tafel en we gaan dus nu aan de slag met het brede onderwerp arbeidstijden waarbij we al rekening houden met de regelingen die op veel verschillende plaatsen in de cao staan. De leden van CNV Vakmensen zullen uitdrukkelijk bij deze discussie betrokken worden. Begin 2016 volgt een uitnodiging om hier actief aan deel te nemen.

Verlenging looptijd cao

Het was al snel duidelijk dat het niet zou lukken om voor 1 januari 2016 een nieuwe cao af te sluiten. Om een cao-loze periode te voorkomen is, na instemming van de cao commissie, besloten om de cao ongewijzigd te verlengen met vier maanden. Dit betekent dus dat de cao doorloopt tot en met 30 april 2016. Wel is afgesproken dat de lonen op 1 maart 2016 met 0,5% worden verhoogd. Ondertussen gaan de cao onderhandelingen gewoon door.

Voorstellen over loon en scholing

De belangrijkste voorstellen van CNV Vakmensen gaan over de loonsverhoging en een individueel scholingsbudget. Wij zetten in op een reële koopkrachtverbetering voor alle werknemers na een langere periode met een zeer gematigde loonontwikkeling.

In het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen wordt uitdrukkelijk ingezet op een individueel scholingsbudget. Alle werknemers moeten kunnen beschikken over een eigen budget waarbij ze zelf kunnen bepalen voor welke training, cursus of opleiding dit wordt gebruikt.

Op dinsdag 26 januari worden de onderhandelingen voor de nieuwe cao voortgezet.

Hieronder de tekst over de verlenging van de cao LEO

Akkoord over ongewijzigde verlenging cao LEO

CNV Vakmensen, FNV Agrarisch en Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en Cumela Nederland bereikten hierover een akkoord tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao voor 2016. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond; dit betreft dus een tussentijds akkoord.

De afspraak omvat dus een ongewijzigde verlenging van de huidige cao. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015. De cao wordt nu ongewijzigd verlengd tot en met 30 april 2016.

Er is tevens een loonsverhoging afgesproken van 0,5% per 1 maart 2016. In de tussentijd worden de onderhandelingen voortgezet.

Heino Smedes
bestuurder
E: h.smedes@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 60 20 57

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid