Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Cao Open Teelten: hoe verder?

Op 30 juni aanstaande loopt de Cao Open Teelten (OT) af. De vraag is nu dus of en hoe we verder moeten. De nu lopende Cao is met veel moeite tot stand gekomen vanwege de Piekarbeidersregeling.

Nu ligt er weer een belangrijk probleem op tafel: de WWZ (Wet Werk en Zekerheid). We zullen één en ander toelichten.

Historie huidige cao

Onze cao kenmerkt zich door een aantal deelsectoren met ieder zijn eigen belangen. Het is geen geheim dat een aantal sectoren liever geen cao heeft dan wel. Deze sectoren willen liever een vereenvoudigde cao afsluiten. We kennen de voorstellen nog: ongeveer 10% vonden ze normaal. Vorig jaar is de huidige cao met veel moeite tot stand gekomen, omdat toen de regeling Piekarbeid in de lucht hing. Een aantal werkgeverspartijen hebben toen aangegeven; NOOIT meer op deze manier. Werkgevers hebben toen ook aangegeven zich intern te gaan beraden.

Huidige stand van zaken

Op 30 juni aanstaande loopt de Cao af. Weer is er een kritisch moment door de regelgeving. Onderdeel van de uitwerking van de WWZ is dat de ketenregeling (hoeveel contracten mag je hebben voordat je een vast contract krijgt) wordt aangepast. Als CNV Vakmensen zijn we blij met de nieuwe ketenregeling in de WWZ. Echter, er zit voor “onze” sector ook een probleem in. De deelsectoren die te maken hebben met “echte” seizoensarbeid komen in een lastig parket. Informeel hebben we hier een paar overleggen over gevoerd. Het is lastig. Het standpunt van CNV Vakmensen is; vast als het kan, flex als het moet. Met name in de Fruitteelt en de vollegrondsgroenteteelt zit hier een probleem. We proberen daar tot een oplossing te komen.

Cao-overleg?

Reeds eerder hebben de werkgevers ons uitgenodigd voor een cao-overleg. Het lastige was dat de uitwerking van de WWZ dit voorjaar nog niet volledig duidelijk was. Het eerder geplande overleg (op 9 mei 2015) is dan ook door werkgevers afgeblazen. Verder was het ook nog steeds onduidelijk of alle vijf deelsectoren wel door wilden gaan met de cao. Op dit moment staan er twee cao-overleggen gepland: op dinsdag 9 juni en maandag 22 juni.

Wel of geen voorstellenbrief en hoe ziet die eruit?

Wij hebben besloten op dit moment nog geen volledige voorstellenbrief op tafel te willen leggen. Waarom willen we dit niet? Meerdere rondes hebben wij een correcte voorstellenbrief ingediend en dan krijg je een voorstellenbrief terug van LTO met -/- 10% (in tijd of geld). Dit heeft niet zoveel zin. Wij, CNV Vakmensen, willen nu eerst wel eens duidelijkheid. Wie willen er door met de cao en onder welke randvoorwaarden. Verder willen we weten wat het mandaat van de werkgeversdelegatie is.

Twee opties voor de korte termijn:

 1. We proberen aanstaande dinsdag duidelijk te krijgen wat de werkgevers nu werkelijk willen. Om vervolgens door te onderhandelen over een nieuwe cao, het liefst met alle deelsectoren. Pas dan zullen wij voor het volgend overleg een volledige voorstellenbrief insturen. Deze optie zal betekenen dat er pas over meerdere maanden een resultaat zal zijn waarbij we een behoorlijke periode cao- en AVV-loos zullen zijn.

 2. Aanstaande dinsdag proberen we tot een tussen-cao te komen. Dit voorstel heb ik eerder voorgelegd bij de werkgevers. Met een tussen-cao bedoel ik; een cao voor een korte looptijd die nagenoeg ongewijzigd is waarin wel een loonparagraaf is opgenomen. Hieraan is dan een concreet cao-proces, om tot een nieuwe bestendige cao te komen, gekoppeld. Het voordeel van zo’n tussen-cao is dat tijdens de onderhandeling er wel een ge-AVV (Algemeen Verbindend Verklaard) de cao ligt en we deze dus ook kunnen handhaven.

Inmiddels heeft de werkgever ons laten weten achter dit idee te staan.

Na aanstaande dinsdag komen wij bij u terug met de uitkomst van het overleg. Wat wil men? Is er draagvlak om tot een nieuwe cao te komen? Onder welke voorwaarden willen ze tot een tussen-cao komen? Enzovoort.

Onze basis uitgangspunten

Het beleid van CNV Vakmensen is u bekend, toch noem ik nogmaals de speerpunten:

 • Een fatsoenlijke cao met perspectief voor de sector en de hierin werkzame werknemers
 • Uitgangspunt “Gelijk werk, Gelijk loon” moet gewaarborgd blijven, zo niet, versterkt worden (gezien nieuwe constructies)
 • Aandacht voor ontwikkeling, liefst op individueel niveau
 • Cao-vernieuwing graag, mits dit niet een verslechtering van de “waarde” van de cao inhoud

Uw inbreng op dit moment en/of vragen

Mocht u ideeën hebben, willen sparren, knelpunten aan willen geven of vragen hebben, stuur dan een e-mail naar h.stroek@cnvvakmensen.nl of als u liever belt;
06 – 224 521 95.

Henry Stroek
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid