Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Cao-onderhandelingen Bloembollengroothandel

De cao loopt eind juni aleer af. Tijd voor een nieuwe en dus tijd om te gaan onderhandelen. Wat is er in de tussentijd gebeurd en waar zet jij op iný

Nieuwe cao-onderhandelingen

Het einde van de cao is alweer in zicht. Na twee jaar loopt de cao op 30 juni 2016 af en worden de onderhandelingen weer gestart. Op 10 mei is de eerste ronde en 31 mei is de tweede ronde gepland. Als het allemaal een beetje meezit dan hopen we op een nieuwe cao voordat de oude afloopt. Een nobel streven?

Waar zou jij op inzetten?

Iedereen wil graag er iets bij hebben als er weer nieuwe onderhandelingen komen. Waar liggen jouw aandachtspunten en wat betekent voor jou ‘iets erbij’? En kun je dat motiveren met voorbeelden uit jouw bedrijf.

 • Is dat Veilig en gezond werken met speciale aandacht voor pesten op het werk? Of is voor jou een betere balans is werk en privé van groot belang. Aandacht voor werkdruk en de daarmee gepaard gaande uitval.
 • Of instroom van arbeidsgehandicapten omdat eenvoudig mogelijk te maken is in jouw bedrijf. Is het van belang dat het ‘gewoonte’ wordt dat een vakbondsman vaker op jouw bedrijf komt om te kunnen controleren of de cao goed wordt nageleefd.
 • Is ontwikkeling van jouzelf iets waar je meer gevoel bij hebt en wil je daar op inzetten. Wat is jouw arbeidsmarktwaarde nog als jij wordt geconfronteerd met (noodgedwongen) verandering in jouw werk?
 • En tenslotte, wat is volgens jou een fatsoenlijke loonsverhoging bij deze lage inflatie en lage rentestand?

De onderhandelingsdelegatie (Kees Aangeenbrug en Jaap Bosma) hoort het graag van jou. Wat vind jij belangrijk en waar zet jij op in. Stuur daarom jouw reactie naar Jaap Bosma.

Werkgroep Arbeidsmarkt

In de tussentijd is er niet stil gezeten. Tijdens de looptijd van deze cao is er regelmatig overleg geweest tussen CNV Vakmensen en Anthos. De werkgroep Arbeidsmarkt (zie cao Bijlage III.4) heeft een rapport opgeleverd rondom de onderzoeksvraag “Hoe kan, rekening houdende met de specifieke kenmerken zoals het seizoensmatig karakter, nu en in de toekomst, voorzien worden in goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers van alle leeftijden?”.

Dat levert een aardig beeld op over jouw arbeidsmarkt(perspectief) en een aantal uitdagingen waar de sector voor staat:

 1. Het vinden van een passend antwoord op gewijzigde wet- en regelgeving
 2. Van vergrijzing en ontgroening naar een evenwichtig personeelsbestand
 3. Positionering interne en externe flex
 4. Ondersteuning van het verandervermogen van/in de bedrijven

Dit is allemaal terug te lezen in de VERKORTE RAPPORTAGE

Reparatie wettelijke duur WW.

In Bijlage III lid 3 staat dat cao-partijen gedurende de looptijd van de cao voorstellen zullen uitwerken om de gevolgen van de inkorting van de wettelijke duur van de WW van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden op te vangen. In een landelijk project met meerdere partijen worden hiervoor oplossingen uitgewerkt. Anthos en CNV Vakmensen participeren in Colland-verband hier ook in.

WWZ

De Wet Werk en Zekerheid bepaalt (grof gezegd) dat na 3 tijdelijke dienstverbanden de keten moet worden onderbroken met een periode van 6 maanden. Als dat niet gebeurd dan wordt het 4e tijdelijke dienstverband omgezet in een vast dienstverband. Dat is niet altijd wenselijk en ook niet altijd haalbaar. De werkzaamheden in dat soort dienstverbanden zijn vaak niet jaarrond in te vullen. CNV Vakmensen is hierover met LTO en ook Anthos in overleg gegaan om deze wet voor de seizoenfuncties aan te passen en hierover een akkoord te krijgen van de minister van SZW.
Hier kun je het PERSBERICHT lezen.

 

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw

Volg ons op twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid