Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Cao-onderhandeling Bos en Natuur van start gegaan

Op 8 mei en 8 juni 2017 is er onderhandeld over de cao Bos en Natuur. Dit heeft nog niet geleid tot een eind resultaat. Wel zijn de voorstellenbrieven van alle partijen uitgebreid besproken, net zoals het resultaat van de werkgroep modernisering van de cao.

Op 28 juni 2017 gaan de onderhandelingen  weer verder.

Stand van zaken bij de werkgevers
Van de werkgevers hebben we gehoord dat in alle Ondernemingsdelen de resultaten onder druk staan. Niet indexeren van subsidies, tegenvallende inkomsten en het wegvallen van de grootste rondhoutzagerij in Nederland zijn negatief voor een gezonde bedrijfsvoering. Werkgevers geven aan dat zij weinig ruimte hebben om de lonen te verhogen. Er wordt opgemerkt dat een loonsverhoging soms zelfs  tot ontslagen kan leiden. Dit belooft weinig voor een goede loonsverhoging. Werkgevers zeggen dat er al een loonsverhoging van 1% per 1 januari is gegeven. Daarmee lijkt het of de loonruimte voor dit jaar al op is. Vakbonden vinden dat een loonsverhoging voor de werknemers van groot belang is. De uitgaven stijgen ook voor hen.

Modernisering van de cao; uitwisselen van tijd of geld naar eigen keuze
In de huidige cao die afloopt op 1 juli 2017 is er een afspraak gemaakt om te kijken naar modernisering van de cao. Onder modernisering bedoelen we dat onderwerpen in de cao kunnen worden omgezet in tijd of geld. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat het een ingewikkeld onderwerp is. Binnen de organisaties in de sector moeten dan aanpassingen worden gedaan aan hun systemen op het gebied van salarisadministratie en bedrijfsvoering. Ook moet duidelijk zijn wat wel kan en wat niet. Daarom gaan we dit jaar verder met dit onderwerp zonder dat het in de cao al wordt opgenomen. CNV Vakmensen blijft van mening dat er geen sprake kan zijn van achteruitgang in rechten, individueel of collectief. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld. Ondernemingsdeel Bosbouw wil niet meedoen aan de modernisering, wel aan het opnieuw opstellen van de cao-tekst.

Opleiding en training
We hebben gesproken over het belang van scholing en ontwikkeling. Voor iedereen is het nodig om bij te blijven met vakkennis en vaardigheden. Daarom hebben wij voorgesteld om een individuele leerrekening te openen. De werkgevers zijn het eens dat iedereen vakbekwaam wordt en blijft. Training en opleiding is voor alle werknemers noodzakelijk. Zo kan iedereen zich verbeteren en blijft bij met de nieuwe ontwikkelingen. Een leerrekening is voor hen een stap te ver. We gaan kijken wat we verder kunnen bereiken.

Participatie
CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de maatschappij. Daarom vragen wij aandacht voor mensen met een beperking. Wij vragen aan de organisaties om ruimte te maken voor deze mensen.

Functiewaardering
Bij de Landschappen en de Bosbouw is het meer dan 10 jaar geleden dat de basisfuncties goed beschreven en gewogen zijn. Dat zal in de komende cao gebeuren. Extra aandacht zal worden besteed aan de weging van BOA taken. Die worden door de werknemers die toezicht houden als zwaar ervaren. Dit zien we in de huidige functiewaardering niet terug.

Duurzame inzetbaarheid
Fit, bekwaam en met plezier aan het werk dat is het doel. Niet iedereen weet, hoe je veilig kunt werken. Daarom willen werkgevers en werknemers een project starten waarin dit naar voren komt. Leren waar je informatie kunt vinden en nadenken voordat je een klus begint. Waar zijn de risico’s en wat is een veilige werkmethode? In de Bos en natuur sector is er al veel ontwikkeld maar nog niet iedereen kan dit vinden. Er zijn hulpmiddelen zoals de Arbocatalogus, Arbohandboek, arbo-informatiebladen. Deze kun je terugvinden op de website van VBNE (vereniging bos en natuur eigenaren) te vinden via https://www.vbne.nl/producten/ .

Op 28 juni 2017 gaan we verder met onderhandelen. Graag horen we jullie mening. Dat kun je doen via onderstaande gegevens. Zodra er meer nieuws is, laten we dat weten.

Mede namens Mariska van Aanholt, kaderlid Natuurmonumenten
Jacqueline Kraan
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 48
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid