Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Cao NAK: werkgever legt drie keuzes voor

Op 27 maart 2017 vond de tweede onderhandelingsronde plaats voor de nieuwe Cao NAK. Het overleg ging vooral om de loonsverhoging, de premie voor de WGA-verzekering en de versimpeling van de overwerkregeling. De werkgever heeft een drietal scenario’s op tafel gelegd.

Wat betreft de loonsverhoging wordt uitgegaan van de gemiddelde loonontwikkeling in de afgelopen twaalf maanden. Hiervoor wordt de zogenaamde AWVN-index gebruikt. Deze index staat op dit moment op 1,6% en dat zou dan ook de beoogde loonsverhoging zijn.

De premie die nodig is voor de WGA-verzekering, die bij de NAK collectief is afgesloten, bedraagt ongeveer 0,45%. De werkgever ging de onderhandelingen in met het uitgangspunt dat deze premie volledig voor rekening van de werknemers komt. CNV Vakmensen gaat na raadpleging van de werknemers uit van een 50/50-verdeling. Dit zou betekenen dat werknemers een premie van 0,225% voor hun rekening nemen.

Het laatste onderwerp wat centraal stond tijdens de onderhandeling was de versimpeling van de overwerkregeling (artikel 9 van de cao). De werkgever wil de toeslag van 25% schrappen. Deze toeslag geldt voor meer dan 30 minuten overwerk en voor de uren tussen 18.00 en 20.00 uur.Daarnaast wil de werkgever de toeslag voor gewerkte uren op zondag en op doordeweekse feestdagen verlagen van 100% naar 50%.

Omdat er tijdens het cao-overleg verschil van inzicht over bovenstaande onderwerpen bleef bestaan, heeft de werkgever uiteindelijk drie opties neergelegd:

  1. Het cao-overleg wordt opgeschort en wordt voortgezet op het moment dat er met de ondernemingsraad overleg is geweest over (het aanpassen van) de arbeidstijden op diverse afdelingen binnen de NAK. Het gaat hierbij onder andere om de benodigde flexibiliteit in arbeidspatronen voor bepaalde werkzaamheden. Dit proces zal langere tijd in beslag nemen en betekent dan ook dat een cao op zich zal laten wachten.
  2. Er komt een loonsverhoging van 1,6%. De premie van 0,45% voor de WGA-verzekering komt volledig voor rekening van de werknemers. De overurenregeling blijft in dat geval ongewijzigd.
  3. Er is ruimte in het loonbod in combinatie met de premie voor de WGA-verzekering. In dat geval moet de overwerkregeling aangepast worden. In dit laatste bod zit dus enige onderhandelingsruimte, maar wel onder de voorwaarde dat de overwerkregeling wordt versimpeld.

We willen graag dit keuzemodel van de werkgever met de werknemers bespreken. Hiervoor wordt u dan ook uitgenodigd voor een ledenvergaderingen op

Datum: dinsdag 11 april 2017
Aanvang: 12.00 uur
Locatie: NAK, Emmeloord (zaal wordt nog bekend gemaakt)

Datum: dinsdag 11 april 2017
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: kantoor CNV, Dopheide 8a, Drachten

Heino Smedes
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 57
E: h.smedes@cnvvakmensen.nl


 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid