Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Cao in de dierhouderij....we gaan weer aan tafel

In de vorige nieuwsbrief van 19 oktober jl. heb je kunnen lezen dat de werkgevers weer met ons willen praten over een cao. Maandag 24 oktober hebben we met werkgeversvertegenwoordigers gesproken uit de melkveehouderij, varkenshouderij pluimveehouderij en broedeieren/kuikensector.

Samen zijn zij bereid om met de vakbonden te onderhandelen over één cao voor deze 4 sectoren in de dierhouderij.

In het overleg hebben de werkgevers ons op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de markt; ze hebben behoefte aan maatwerk waarbij de cao de basis zou moeten vormen. Ook willen ze de ruimte om per werknemer afwijkende afspraken te maken die er op zijn gericht om een betere balans te krijgen tussen werktijd en vrijetijd. Omdat ZZP-ers tegen lagere kosten het werk kunnen doen maar werkgevers behoefte hebben aan meer personeel in eigen dienst is hun voorstel om toeslagen te verlagen of zelfs te schrappen (eerste 4 uren op zon-en feestdagen geen toeslag).

Door de invoering van een startschaal(instap voor eenvoudige arbeid) voor medewerkers met weinig ervaring of verantwoordelijkheden en een kanteling van het loongebouw verwachten de werkgevers dat meer vakkrachten behouden kunnen blijven voor de dierhouderij. Een voorstel om langer doorwerken in verband met de AOW leeftijd mogelijk te maken stellen ze voor om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden op het gebied van korter werken tegen lager loon en pensioenopbouw. Ook worden opleidingen voor een goede persoonlijke ontwikkeling daarbij betrokken. Er zijn ook een aantal verslechteringen voorgelegd: de bereikbaarheidstoeslag zou niet meer van deze tijd zijn en 2 weken aaneengesloten vakantie, in plaats van 3 weken, moet voldoende zijn omdat de bedrijven moeite hebben met de personele bezetting tijdens de vakantieperiode.

Kortom: voorstellen van werkgevers met een aantal scherpe randjes. Moderniseren van arbeidsvoorwaarden klinkt natuurlijk goed maar… als dat betekent dat onze leden in de dierhouderij dan hun rechten mogen inleveren zonder dat daar iets tegenover staat dan is CNV Vakmensen niet enthousiast over deze voorstellen.

Moderniseren betekent voor ons dat de werknemer meer ruimte krijgt om zijn werk en privé met elkaar te combineren tegen eerlijke en correcte voorwaarden. Hij dient dan ook zelf regelruimte te krijgen; zeggenschap is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Wat hebben we afgesproken: de werkgevers hebben ons commentaar op hun ideeën genoteerd en gaan nadenken over een pakket cao voorstellen. CNV Vakmensen gaat ook cao voorstellen indienen waarbij we uiteraard uitgaan van de oorspronkelijke afspraken zoals in 2015 op tafel lagen. Overigens denken de werkgevers daar anders over; er is geen cao akkoord ontstaan in 2015 en daarom willen ze bij nul beginnen. Op 22 november en 7 december worden de onderhandelingen gevoerd over een cao met de bedoeling om per 1 januari 2017 een cao dierhouderij te kunnen toepassen in de 4 sectoren.

Wat gaan wij doen: binnenkort ontvangen de leden van CNV Vakmensen de concept cao voorstellen met de uitnodiging daarbij hierover in gesprek te komen. Ook zullen we ledenvergaderingen organiseren waarin onze leden en belangstellenden in de Dierhouderij worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het pensioen (BPL).

Het is voor CNV Vakmensen de moeite waard om de onderhandelingen te starten met de werkgevers omdat we toch opnieuw de kansen willen benutten om voor jou goede arbeidsvoorwaarden vast te leggen in de cao.

Als je nu al vragen of opmerkingen hebt dan kun je die mailen naar p.dejong@cnvvakmensen.nl

Peter de Jong
Sectorbestuurder CNV Vakmensen

E: p.dejong@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid