Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

CAO Groothandel in Bloembollen: Akkoord in zicht

In de tweede onderhandelingsronde van 6 juni zijn grote stappen voorwaarts gezet. Goede sfeer, toekomstgerichte afspraken in een cao van 2 jaar, maar nog flinke discussie over de loonsverhoging. CNV Vakmensen doet aanbod van 4%, maar werkgevers willen liever nog minder. Wat heb jij er voor overý

Goede sfeer maar weinig loon
De onderhandelingen verlopen in goede sfeer en dat is belangrijk om ook je doelen te bereiken vindt de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen. Uitvoerig worden de wensen en de bedoelingen beargumenteerd en uiteindelijk worden er ook knopen doorgehakt. Maar op het gebied van het loon hebben we toch moeten zeuren om van de werkgevers meer duidelijkheid te krijgen. In het totaal pakket waar ook zij ‘punten scoren’ was hun eerste inzet 1% loonsverhoging per jaar. Te weinig wat ons betreft!

Totaal pakket een begaanbare weg
Beide kanten van de oh-tafel blijven redeneren vanuit een deal op het totaalpakket. Het moet in zijn geheel passend zijn. Dus moeten er keuzen gemaakt worden. Wat vinden wij belangrijk om positief over een nieuwe cao te kunnen zijn. Daar hebben wij ook jouw mening voor nodig. Nee het is nu nog geen eindbod of principeakkoord, maar de onderhandelaars (Cees Aangeenbrug en Jaap Bosma voor CNV Vakmensen) willen wel graag van jou weten of dit een begaanbare weg is:

 • Een 2 jarige cao met een loonsverhoging van totaal 4% (als volgt verdeeld: 1,75% op 1 juli 2014; 1,75% op 1 juli 2015 en 0,5% op 1 jan 2016) De werkgevers zitten vooralsnog op 2,5% en 0,5% eenmalig. Zij gaan hierover nadenken met hun leden of dit beter kan.
 • Reiskostenvergoeding verhogen naar €2,40 per gewerkte dag (voor afstand van 10 km en 15 km en naar € 3,45 per gewerkte dag (voor afstand meer dan 15 km)
 • Ten behoeve van het doktersbezoek (art. 05.02.1.j) 4 extra vrije uren per werknemer, maar dan moet (incidenteel) doktersbezoek in het vervolg wel gebeuren in eigen tijd! Chronisch doktersbezoek zou er dan buiten moeten vallen.
 • Wachtdagen bij ziekte voor korte dienstverbanden kunnen uit de cao worden geschrapt (artikel 09.04).
 • Uitzendkrachten worden met ingang van 1 januari 2015 betaald op het niveau van deze cao.
 • Het artikel van de gelegenheidsarbeid wordt vervangen door de bepaling over piekarbeid. Dit is een standaardartikel vanuit het pensioenfonds BPL.
 • Verder worden er twee werkgroepen opgericht die zo snel mogelijk aan de slag gaan als wij overeenstemming over de cao hebben.
  • De werkgroep Duurzame Arbeidsrelaties gaat aan de slag met een seniorenregeling, arbeidsomstandigheden, scholing en ontwikkeling van de werknemer en Levensfasepersoneelsbeleid. Om kennis en kunde in de sector te behouden, de mens gezond te laten werken in de sector en beter inzicht te krijgen in je loopbaanperspectief.
  • De werkgroep Contracten & Zekerheid gaat zsm aan de slag met de effecten van de nieuwe wet Werk & Zekerheid op het aanbod en behoefte aan werk en jaarrond contracten en/of deeltijdwerk.

Reageren graag
Zoals ik aan het begin van de nieuwsbrief al heb gemeld, is dit vooralsnog het totaalpakket dat er ligt. Werkgevers bespreken de voorstellen die zij te ver vinden gaan (loon en schrappen van de wachtdagen bij ziekte en het doktersbezoek).

Wij willen ook graag een reactie van jou op deze voorstellen die met jouw arbeidsvoorwaarden te maken hebben. Reageren graag!

Stuur voor 26 juni (= de volgende onderhandelingsronde) een mailtje naar Jaap Bosma en geef jouw mening. Is dit de weg die we kunnen gaan of vind jij er iets heel anders van. Of tot hoever wil jij gaan?

Wij, Cees en Jaap horen het graag en nemen het mee in de onderhandelingen.

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
@JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid