Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Cao Dierhouderijen heeft nog niet veel te bieden

De kop is er af; werkgevers hebben nog niet veel te bieden! Op 14 november hebben we een eerste cao-overleg gevoerd met de werkgevers in de Dierhouderij; dit overleg is beperkt gebleven tot een toelichting op een ieders wensen om de cao aan te passen.

Wat wil jouw werkgever regelen in de cao per 1 januari 2018?
 1. Private aanvulling WW
  Een aanvullende regeling voor werknemers bij langdurige werkloosheid; hierdoor worden de verslechteringen van de wetgeving grotendeels opgevangen. CNV Vakmensen wil dit graag regelen in de hele bedrijfstak. In principe zijn we het al eens over de toepassing daarvan (SPAWW.nl) en wordt de premie door alle werkenden betaald door inhouding op het loon.

 2. Arbeidstijdenregeling
  We hebben in de oude cao afgesproken om onleesbare teksten aan te passen zodat iedereen begrijpt wat de cao-afspraak precies betekent over de arbeidstijdenregeling. CNV vakmensen wenst het hele cao-boekje te vereenvoudigen.

 3. Modernisering loongebouw en startschaal
  Werkgevers willen het gebruik van een startschaal vergroten omdat ze van mening zijn hierdoor meer werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt of instromers betere kansen te bieden op werk in de dierhouderij. Hun voorstel is om deze groep weknemers in 2 jaar te laten instromen op de cao schalen (dit is nu na 1 jaar).

 4. Seniorenregeling
  Werkgevers willen de seniorenregeling bekostigen uit het (gedeeltelijk) afschaffen van de seniorendagen (art. 26 lid 2 cao PDH) en dagen langdurig dienstverband (art. 26 lid 3 cao PDH). De seniorenregeling zou dan vervolgens gefinancierd moeten worden uit het Colland B-deel, waarbij de premie dan wordt verhoogd.

 5. Scholingsvouchers
  Werkgevers vragen zich af of de huidige werkwijze met scholingsvouchers (€ 1500,- per werknemer) het juiste instrument is om scholing in de Productiegerichte Dierhouderij te stimuleren. Zij willen de toepassing van scholingsvouchers met ons bespreken en ook kijken naar mogelijke alternatieven, zoals het ondersteunen van werkgevers op het vlak van personeelsmanagement.

 6. Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  De huidige regeling voor het stimuleren van BBL-trajecten levert volgens de werkgevers onvoldoende resultaat op. Om onnodige inhoudingen te voorkomen stellen ze voor om het bedrag van € 2500,- te vergoeden aan werkgever. Werkgever betaalt dan de scholingsdag door aan werknemer.

 7. Bereikbaarheidsvergoeding
  Bij functies met een hoge beloning is bereikbaarheid gekoppeld aan de functie. Het onderzoek naar de bereikbaarheidsvergoeding in 2017 levert voor de werkgevers op dat ze voorstellen om af te zien van de bereikbaarheidsvergoeding voor bedrijfsleiders en functies boven het SV-premieloon.

 8. Functiehandboek
  Naar aanleiding van ervaringen in de Glastuinbouw over het functiehandboek wordt voorgesteld dat het functiehandboek Dierhouderij nogmaals wordt geanalyseerd.

 9. Aanpassing Wet Minimum Loon
  In de nieuwe Wet Minimum Loon, die ingaat op 1 januari 2018, is opgenomen dat over ieder overuur/meeruur 8% vakantietoeslag moet worden betaald. Voor overuren/meeruren waarvoor een toeslag wordt betaald gaan de werkgevers er vanuit dat de 8% vakantietoeslag deel uitmaakt van de toeslag.

 10. Loonparagraaf en looptijd
  Duidelijkheid en arbeidsrust zijn belangrijke uitgangspunten voor bedrijven in de Productiegerichte Dierhouderij. Daarom willen de werkgevers een cao met een lange looptijd van tenminste 2 ½ jaar(1 januari 2018 tot en met 1 juli 2020).

 11. Koopkracht
  De werkgevers hebben nog geen voorstel op tafel gelegd voor het verhogen van de lonen. Wel verwachten ze dat het behoud van de koopkracht mogelijk moet zijn.
En wat wil CNV Vakmensen?
 • De werknemers in de Dierhouderij verdienen een regeling die het mogelijk maakt om jezelf te ontwikkelen; hierdoor ben je beter voorbereid op de toekomst. Scholingsvouchers van € 1500,= zijn daarbij zeker de moeite waard.
 • Om duurzaam inzetbaar te zijn is het van belang regelingen af te spreken die het (tijdelijk) mogelijk maken om korter te werken. Dat kan zowel belangrijk zijn op jongere als oudere leeftijd.
 • Werken op zondag is in de Dierhouderij zeker niet uitgesloten; maar dan moet dit wel beperkt blijven tot de hoogstnoodzakelijke (zorg)werkzaamheden. In 2017 hebben werkgevers ten onrechte meer arbeid op zondag laten verrichten omdat de toeslag lager werd. CNV Vakmensen wil dit beperken door weer een toeslag te koppelen aan de gewerkte uren.
 • Onze voorstellen zijn gericht op het verhogen van de koopkracht van mensen en niet op het behoud van koopkracht. We zetten in op een loonsverhoging van 3,5% in 2018. Wordt het een cao die langer duurt dan 2018, dan wordt onze loonvraag daarop aangepast.Dinsdag 28 november gaan we verder praten over een cao voor de werknemers in de Dierhouderij.

Als je nu al vragen of opmerkingen hebt kun je contact opnemen met de onderhandelaar van CNV Vakmensen
Peter de Jong Sectorbestuurder
T 030 751 1570 M 06 51601967
E p.dejong@cnvvakmensen.nl
I www.cnvvakmensen.nl
Twitter @PeterKdeJong

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid