Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Cao Bos & Natuur: een bijna-resultaat

Op de 6e juli zorgde tijdsgebrek voor een rommelig einde en een nieuwe fase in de onderhandelingen: een BIJNA-RESULTAAT. Nu is er nog een tussentijdse mandaatverkenning en nog wat finetunen op ondernemingsniveau nodig, om na de vakanties tot een definitief resultaat te komen. Hoe luidt jouw mandaat?

Stand Van Zaken

De 6e juli is vooralsnog de laatste onderhandelingsronde geweest voor de zomervakanties. Het zomerreces zoals dat politiek correct wordt genoemd. Niets mis mee overigens, goede sfeer en een bijna-resultaat tot gevolg. Maar onder tijdsdruk helaas geen definitief resultaat geboekt. Wel een andere looptijd en een ander aanbod en verdeling van de loonsverhoging. Dit ligt buiten het mandaat van zowel werkgevers als van de vakbonden. Dus hierover moeten de achterbannen nog worden geraadpleegd in een tussentijdse mandaatverkenning. Op maandagmiddag 24 oktober wordt er nog een keer onderhandeld. Dan moet er een definitief resultaat liggen.

Loonsverhogingen

Werkgevers hebben duidelijk gemaakt dat het loonbod wel het laatste bod is. Zeg maar een soort eindbod. Een inflatie van 0% en veranderende wetgeving veroorzaakt veel onzekerheid in financiering en fondsvorming. Dat is het door werkgevers gebruikte argument en dus geen ruimte en geen mandaat om meer loon te bieden.

Dat maakt het er allemaal niet echt makkelijker op en daarom hebben wij besloten om voor een éénjarige cao te gaan met een loonsverhoging van 0,5% per 1 nov en 1% per 1 januari 2017. Looptijd 1 jaar, van juli 2016 tot juli 2017. Wij snappen dat de eerste loonsverhoging van 0,5% niet op Natuurmonumenten van toepassing is. Volgend jaar is er een nieuwe werkelijkheid om vanuit te onderhandelen.

Tussentijdse mandaatverkenning.

Werkgevers hebben duidelijk aangegeven eigenlijk buiten hun mandaat te zitten. Voor de vakbondsonderhandelingsdelegatie geldt wel hetzelfde als je het ons vraagt. Wat is jouw mening daarover? Kun jij instemmen met een verandering van inzet? Van een tweejarige cao met max. 2% per jaar naar een éénjarige en een loonsverhoging van 0,5% plus 1%?
Hoe luidt jouw mandaat? Mail het naar Jaap Bosma.

Hoofdlijnen van de andere onderwerpen

Hieronder een opsomming van een aantal andere onderwerpen waarover in grote lijnen overeenstemming is én waarover nog nader gesproken moet worden:

 • Het faciliteren van reparatie van de veranderde WW-wetgeving
 • De werkgelegenheidsafspraak wordt herbevestigd
 • Duurzame inzetbaarheid (de ontwikkelagenda) nader laten uitwerken door klein slim werkgroepje in een activiteitenplan Arbeidsmarkt en Duurzaamheid
 • Extra scholingsbudget en scholingsdagen is verantwoordelijkheid van afzonderlijke werkgevers
 • Aparte loonschaal voortvloeiend uit de ParticipatieWet uitwerken buiten de cao-onderhandelingen (protocollaire afspraak)
 • Ontslagbescherming voor kaderleden. Gaan principieel bezwaren, maar om hoeveel mensen gaat het eigenlijk
 • Afspraken redactioneel overleggen over de afbouwregeling in het ODNM
 • Landschappen inconvenientenregeling moet nog wel aangepast worden volgens werkgevers. Daarbij willen zij de was-vergoeding laten bestaan
 • Seizoenswerk en WWZ: afwijken van de 6 maandstermijn naar de 3 maanden. Discussie over de in aanmerking komende functies (vb. boswachter Ameland, Machinist Bosbouw en Kasteeltuinen Arcen). Tussentijds bespreken ihkv ODLS.
 • Mits juridisch mogelijk ook MBO en HBO studenten met een werk/leertraject onder de uitzonderingen WWZ laten vallen (moet nog uitgezocht worden).

Soraya Faez & Jaap Bosma
Bestuurders CNV Vakmensen

Volg ons op twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid