Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Cao Bedrijfsverzorging ceremonieel ondertekend

Vanaf zomer 2015 heeft de redactiecommissie lang en intensief gestoeid om tot een aanvaardbare cao tekst te komen die recht doet aan zowel het werkgeverseindbod als de voorwaarden van CNV Vakmensen. Dinsdag 29 maart 2016 is de cao door CNV Vakmensen en Werkgeversvereniging AB Nederland ondertekend.

Lastig en lang redactieproces

Vanaf de zomer 2015 is een redactiecommissie van CNV Vakmensen en de Werkgeversvereniging AB Nederland (WAB) druk geweest om tot een voor beide partijen aanvaardbare cao tekst te komen. Een cao tekst die recht doet aan zowel het eindbod dat WAB heeft uitgebracht, als de voorwaarden die wij als CNV Vakmensen hieraan verbonden heeft. Een lastige en langdurige klus. In de 5 info-bijeenkomsten van afgelopen februari/maart.

Ceremoniële ondertekening

Uiteindelijk is dinsdag 29 maart 2016 in het bijzijn van de cao-commissie Bedrijfverzorgingsdiensten en de bedrijfsdirecteuren, de cao ondertekend door de voorzitters van zowel de WAB als CNV Vakmensen. Met het zetten van de handtekeningen is de nieuwe cao een feit. De looptijd van deze cao vangt aan op 1 juli 2013 en eindigt op 30 juni 2016. De nieuwe cao wordt op korte termijn aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Algemeen Verbindend Verklaren

Eén van de voorwaarden van CNV Vakmensen is dat de cao een AVV status moet krijgen. Dat wil zeggen dat de cao algemeen verbindend verklaard wordt en daarmee ook geldt voor andere werkgevers en werknemers die binnen de werkingssfeer van deze cao vallen. Om aan de voorwaarde van AVV te kunnen voldoen is er eerst een zogenoemde pre-toets AVV voorgelegd aan het ministerie. Hierop is een positieve reactie gekomen. Om uiteindelijk AVV aan te kunnen vragen, zal er ook nog een representativiteitsonderzoek gedaan moeten worden. Dit traject is al opgestart. Wij gaan er van uit dat dit slechts een formaliteit is en het een definitieve AVV van de cao niet in de weg zal staan.

De cao in de praktijk

Zoals eerder aangegeven zullen de werkgevers de lonen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 verhogen met 3%. Vervolgens worden de lonen per 1 april 2016 nog eens structureel verhoogd met 1,5%. Werkgevers zijn nu druk met het inregelen van de cao in de salarisverwerking. Als dat allemaal lukt dan willen zij de in de maand april o.a. de loonsverhogingen uitbetalen.

Per 1 april zullen ook de toeslagen voor de zaterdag- en de zondagsuren worden aangepast aan de nieuwe cao. Dat betekent dat voor de medewerkers met een 'weekendcontract' de toeslag voor werken op de zaterdag 30% wordt en voor de zondag 90%. Voor hen die niet een 'weekendcontract' hebben geldt m.i.v. 1 april dat de toeslag op het zaterdagwerk vervalt (=0%) en de toeslag op zondag wordt aangepast naar 75%. Deze uren worden meegenomen in de systematiek van het jaar urenmodel en periodiek verrekend.

 

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw

Volg ons op twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid