Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

CAO-akkoord NAK Emmeloord

Op donderdag 5 april is een akkoord bereikt over een nieuwe cao NAK Emmeloord. Tijdens de bespreking van het akkoord moeten de leden nog een besluit nemen over twee keuzes die gemaakt kunnen worden.

Het akkoord wordt op de volgende tijden en locaties aan het personeel voorgelegd:

Woensdag 18 april 2018
Aanvang: 19.30 uur
Kantoor CNV, Dopheide 8a, Drachten

Donderdag 19 april 2018
Aanvang: 12.00 uur
Excursiezaal NAK Emmeloord

Looptijd

De cao heeft een looptijd van één jaar; van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2019

Beloning

De lonen worden met ingang van 1 mei 2018 structureel verhoogd met 2,1%.

Voorgesteld wordt om de tegemoetkoming in de ziektekosten (artikel 17 cao) te verwerken in de loonschalen. In plaats van een vergoeding wordt dit bedrag onderdeel van het loon. Tijdens de personeelsbijeenkomst kunnen de vakbondsleden aangeven of ze instemmen met dit voorstel.

Een tweede keuze die wordt voorgelegd aan de leden betreft het voorstel van de werkgever om de gevraagde verbetering van de regeling woon-werkverkeer in een structurele loonsverhoging voor alle werknemers van 0,1%.

Wanneer de leden instemmen met deze voorstellen zal de loonsverhoging er als volgt uitzien:

- Structurele loonsverhoging van 2,2% met ingang van 1 mei 22018
- Het inpassen van de tegemoetkoming ziektekosten in het salaris (bedrag verschilt per persoon)

Werkplekvergoeding

Verruiming van deze regeling door senior keurmeesters toe te laten tot de regeling.

BHV-vergoeding

Werknemers die als BHV-er zijn aangesteld krijgen een maandelijkse vergoeding van € 5,- netto.

Duurzame Inzetbaarheid

Binnen de NAK zijn veel initiatieven genomen op het gebied van duurzame inzetbaarheid zoals ontwikkelgesprekken, individuele pensioenvoorlichting en gezondheidsmaatregelen. De werkgever zal gericht aandacht besteden aan communicatie over deze mogelijkheden en initiatieven.

Ketenbepaling medewerkers P&C

Voorgesteld wordt om artikel 6 lid 7 ook van toepassing te laten zijn op de medewerkers van de afdeling P&C. Hierdoor is het gemakkelijker om rekening te houden met seizoensinvloeden.

Tijdens de personeelvergadering van enkele weken geleden zijn opmerkingen gemaakt over de relatie tussen de cao NAK en de cao KCB. Na bestudering van beide cao's moet geconstateerd worden dat de cao KCB op een aantal punten aanzienlijk minder goede regelingen bevat dan de cao NAK. Een vergelijking tussen deze cao's levert dan ook de nodige haken en ogen op.

Daarnaast zijn vragen gesteld over de functiewaardering. Op dit moment is de werkgever al enige tijd bezig met onderhoud te plegen aan de functiebeschrijvingen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid