Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

BLGG AgroXpertus: knijp ons niet uit en geef 2%

Doe mee aan de petitie om tot een eerlijke loonsverhoging te komen.

Tijdens de laatste bijeenkomst op 25 juni hebben jullie de vakbonden de opdracht gegeven contact op te nemen met uw directeur, de heer Martin Vervoorn, met als doel nog te checken of er, zoals de heer Vervoorn stelt, ruimte is om de onderhandelingen voort te zetten. Dit naar aanleiding van de info aan alle medewerkers waarin de  heer Vervoorn had aangegeven niet te begrijpen waarom vakbonden het voorliggende loonbod als een eindbod beschouwen, omdat er naar zijn mening nog ruimte is om te onderhandelen.

Contact met de heer Vervoorn

Gisteren hebben wij de heer Vervoorn gebeld met de vraag of hij inderdaad ruimte ziet om alsnog tot een akkoord te komen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Er is weliswaar enige ruimte maar onvoldoende om het gat, tussen de 1 procent die BLGG biedt en de 2 procent die vakbonden vragen, te overbruggen. Bovendien spreekt de heer Vervoorn over communicerende vaten: een hogere structurele loonsverhoging kan, maar dat dient ergens vandaan te komen, de verbeterde reiskostenvergoeding dient dan bijvoorbeeld ingeleverd te worden. Buiten dat u daarmee een sigaar uit eigen doos krijgt (u betaalt de loonsverhoging uit de al toegezegde verbeterde reiskostenvergoeding) gaat het ook nog eens om tienden van procenten. Onvoldoende voor een loonsverhoging van 2 procent of zelfs voor een loonsverhoging die daar maar enigszins bij in de buurt komt.

Wij vinden het jammer dat door uw werkgever de indruk is gewekt dat er ruimte is om te onderhandelen en/of eruit te kunnen komen terwijl die er, zo blijkt nu opnieuw, niet is. Al tijdens de onderhandelingen hebben wij laten weten dat ons mandaat beperkt is en dat mensen dit jaar een goede loonsverhoging willen zien. Wij hadden de bereidheid om onze looneis bij te stellen van 2,5 procent naar 2 procent en hebben dit ook duidelijk aan uw werkgever overgebracht, ook dat ons mandaat daar stopt. De inflatie ligt rond de 2 procent en koopkrachtbehoud is wat wij minimaal nastreven. Het zou naar onze mening ook gewoon mogelijk moeten zijn in een bedrijf dat weinig last heeft van de crisis.

BLGG blijft echter bij het loonbod van 1 procent en de andere punten zoals wij die gemeld hebben in de laatste nieuwsbrief; het meerdere dient zoals gezegd te komen uit de overige onderdelen; de communicerende vaten discussie zoals hierboven aangegeven.

Hoe verder? Zet uw handtekening onder de petitie

Tijdens de ledenvergadering is besloten dat wij snel na de zomervakanties (om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden mee te doen) een petitie gaan aanbieden. Wij vragen iedereen om de petitie te ondertekenen, leden en niet-leden, en aan ons terug te sturen naar: 

CNV Vakmensen

t.a.v. Wietze/Astrid

Postbus 208

7300 AE  APELDOORN

Telefoon : 055 -  526 42 50

Of via de fax 055-5264290

Of via de e-mail: Apeldoorn@cnvvakmensen.nl t.a.v. Wietze/Astrid

Het gaat erom dat wij met zoveel mogelijk mensen een duidelijk statement maken. De petitie is bedoeld als een laatste tussenstap en mogelijkheid voor BLGG om met ons in goed overleg een nieuwe cao af te sluiten. De petitie zullen wij begin september aanbieden aan BLGG. Wanneer dit niet leidt tot een resultaat, gaan wij uiterlijk medio september officiële ledenraadplegingen organiseren waarin wij samen met de leden de eisen gaan opstellen voor de cao. Wij zullen aan jullie vragen of je bereid bent om actie te gaan voeren voor een goede cao. Wij starten altijd met ludieke acties, pers informeren et cetera, vervolgens bijvoorbeeld werkoverleggen inlassen of korte werkonderbrekingen houden en pas als uiterste middel als niets werkt, de werkstaking. Te zijner tijd zullen wij jullie goed informeren.

Wij roepen iedereen die nog geen lid is, op om lid te worden.

Inschrijven kan via www.cnvvakmensen.nl/juistnu. Heeft u leuke ideeën voor ludieke acties: e- mail of bel ze vooral door! Wilt u deelnemen aan een groepje dat met elkaar gaat nadenken over wat we kunnen bedenken doen, laat het ons weten via Apeldoorn@cnvvakmensen.nl t.a.v. Wietze/Astrid.

Lucy Lamers - bestuurder FNV Bondgenoten
Alex van der Molen - bestuurder De Unie
Wietze Kampen - bestuurder CNV Vakmensen 

 
Ontvang het laatste nieuws over jouw sector

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid