Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Actueel in Groothandel in Bloemen en Planten

De huidige stand van zaken van het cao-proces voor een nieuwe cao Groothandel in Bloemen en Planten is bepaald niet hoopgevend. De discussie gaat vooral over de wijze waarop de werkgevers het loongebouw willen aanpassen.

In die discussie wordt het duidelijk dat de sector erg divers is met enkele heel grote bedrijven en (heel veel) kleinere met als gevolg dat de personele samenstelling dan natuurlijk erg verschilt en daarmee ook de belangen om dit te regelen.

Loongebouw
Werkgevers willen het loongebouw aanpassen. En wel dusdanig dat een groot deel van de loonruimte moet worden gebruikt voor de medewerkers die met hun inkomen in dat loongebouw vallen. Daarmee wordt voor hen het perspectief voor doorgroei vergroot. Dat klinkt wel goed maar een gevolg is wel dat het inkomen van de medewerker die buiten de salarisschalen
1 t/m 6 valt minder hard groeit door een lagere loonsverhoging. De werkgevers willen hiermee het gat tussen het feitelijk loon en de salarisschalen kleiner maken.

Omdat we ook voorstander zijn van een inzichtelijk loongebouw waar we goed beschreven functies gemakkelijk in kunnen plaatsen en herkennen, zijn we er niet op tegen om het loongebouw eens goed onder het vergrootglas te leggen en – waar nodig - aan te passen. Maar het voorstel van de werkgevers staat ver weg van wat wij acceptabel vinden en met een gerust hart durven voor te leggen aan onze leden. Hierdoor lijkt het cao-overleg in een impasse te komen.

En verder?
Deze cao is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de arbeidsvoorwaarden voor iedereen die in deze sector werkzaam is gelijk zijn en dat is bijvoorbeeld belangrijk voor pensioenaanspraken. Maar die algemeen verbindend verklaring loopt tot 1 januari 2017. Vanaf die datum worden dan alle arbeidsvoorwaarden die in deze cao staan onderdeel van jouw individuele arbeidscontract. Voor het bestaande personeel verandert er dus niet veel maar het betekent wel dat nieuwe medewerkers andere arbeidsvoorwaarden kunnen krijgen. Dat is natuurlijk niet goed voor de onderlinge verhoudingen op de werkvloer en het is gewoon slecht voor de concurrentiepositie van de bedrijven onderling.

Niemand moet dit willen maar de standpunten van de werkgevers (VGB) en van de vakbonden liggen te ver uiteen om tot goede afspraken voor een nieuwe cao te komen. Want behalve wat hierboven over het loongebouw is opgeschreven blijkt ook het loonbod van werkgevers aan de magere kant te zijn en staat het ver af van wat CNV Vakmensen als een reële loonsverhoging ziet.

Cao-overleg
Het cao-overleg zal medio januari weer op gang komen. Alleen door het gesprek aan te gaan wordt duidelijk of je er samen uitkomt en het voldoende is om de leden te raadplegen. Maar ook als er geen resultaat komt zullen we informeren en raadplegen. Leden hebben tenslotte het laatste woord.

Het is altijd belangrijk dat we een sterke achterban hebben maar juist in moeilijke tijden kan dat het verschil maken. We prijzen ons al gelukkig met al die leden maar om sectorbreed een vuist te maken zijn meer leden natuurlijk welkom.

Laat daarom deze informatie lezen aan collega’s en roep de mensen op om lid te worden van CNV Vakmensen. Voor het contributiebedrag hoeven ze het niet te laten (hoogte hangt af van salaris) en het lidmaatschap biedt ze erg veel. Denk alleen maar de mogelijkheid om mee te praten en beslissen over de eigen arbeidsvoorwaarden maar ook het voordeel van deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering en gratis rechtshulp in privézaken.

Als je vragen hebt of meer informatie wilt ontvangen stuur dan even een berichtje naar Arie Kasper, jouw onderhandelaar/bestuurder. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl.

CNV Vakmensen wenst je een leuke jaarwisseling en een prima 2017!

Arie Kasper
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 84 02
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Ontvang het laatste nieuws over jouw sector

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid