Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Tuinzaadbedrijven - Nieuws

Cao Tuinzaad: knopen tellen

Op 11 maart staat de volgende onderhandelingsronde gepland. Twee hebben er niet door kunnen gaan en dus is het zaak om knopen te tellen en eventueel door te hakken. De discussie gaat vooral over beloning en waardering zoals ook bleek uit de onlangs gehouden gezamenlijke vakbondsledenbijeenkomst.

11 maart volgende ronde

Dinsdag 11 maart wordt er opnieuw onderhandeld. Twee rondes hebben we helaas door (persoonlijke) omstandigheden aan vakbondszijde moeten laten passeren. De tijd gaat dus dringen om voor het einde van deze cao een nieuwe te hebben. Knopen tellen dus en vooral ook knopen doorhakken.

Beloning en waardering

De beloning van de verschillende groepen werknemers is een ‘hot-topic’ in deze onderhandelingen. Het blijft puzzelen wat precies gedaan kan worden aan die medewerkers die aan het einde van hun loonschaal zitten en de behoefte om het loongebouw zo te veranderen dat het beter aansluit bij de waardering van werknemers in relatie met de werkzaamheden die worden gedaan.

Loonschaal verlengen, functie wegen of ORBA-vernieuwen

In de kadergroep die op 24 januari jongstleden de koppen bij elkaar heeft gestoken, is stevig gediscussieerd over de beloning voor de werknemers die aan het eind van hun schaal zitten. Zij moeten het in principe doen met alleen de loonsverhoging die in de cao wordt afgesproken. Er is weinig creativiteit voor nodig om te bedenken dat er een ‘trede’ aan geplakt moet kunnen worden. Alleen lost dat het probleem niet op maar wordt het een jaar naar achteren geschoven.

Beter is het je te concentreren op de juiste indeling in de functies en of het niet veel verstandiger is om de functies (opnieuw) te gaan uitpluizen. Dit kan op werknemers-niveau door dit aan te vragen bij jouw leidinggevende als jij van mening bent dat je andere werkzaamheden doet dan in het (jonge) verleden. Dat gebeurt natuurlijk dan wel op basis van het huidige functiebeschrijvingen in het ORBA-systeem.

Maar als je de zaken goed wilt aanpakken dan zal nogmaals goed naar de functiebeschrijvingen moeten worden gekeken. Want volgens ons is het netwerk binnen de functies veranderd en kunnen vernieuwingen binnen de ORBA-systematiek (d.m.v. NOK’s) beter en duurzamer bijdragen aan een verbetering van de waardering van de werknemers. Dat is wat ons betreft een weg om in te slaan.

Loonsverhoging

Werkgevers zitten vooralsnog op het standpunt om per 1 juli 2014 de lonen van alle  salarisgroepen met 1% te verhogen en daar bovenop de lonen van de salarisgroepen  A t/m D per dezelfde datum extra te verhogen met 1%. Het is creatief om de onderste salarisschalen iets op te trekken omdat deze niet helemaal ‘marktconform’ zijn. Maar het voldoet nog steeds niet aan onze loonvraag van 3%.

Klik HIER voor de voorstellen

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw

@JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

Stand van zaken van de onderhandelingen

LOOPTIJD

Er lijkt overeenstemming op een jaar.

LOON

Werkgevers willen het loon verhogen met 1% voor de loongroep E t/m H en voor de loongroep A t/m D 2% terwijl wij koopkrachtbehoud nastreven.

Een werkgroep kan tijdens de looptijd van de cao een aantal functies met elkaar te bespreken en eventueel te herijken.

CONSIGNATIE

Onze wens is om de consignatieregeling iets te verbeteren.

OVERWERK/MEERWERK
(artikel 28 lid 7)

In navolging van ons voorstel om de overwerk-verplichting te schrappen stemmen werkgevers er zover mee in dat werkgever verplicht is om overleg te voeren met werknemer en de bedrijfs- en werknemersbelang zorgvuldig te wegen.

UITZENDKRACHTEN (UK)

Werkgevers willen de cao vanaf dag 1 voor uitzendkrachten toe passen maar koppelen dit aan een loonschaal A toevoegen met WML (minimumloon) voor ongeschoold werk voor de eerste 6 maanden. Wat ons betreft gelijk werk, gelijk loon.

Werkgevers willen niet een bepaling dat UK die lang bij hetzelfde bedrijf werken een vast contract kunnen krijgen. Da’s niet echt investeren in mensen.

Op ons verzoek stemmen werkgevers wel in met de SNA-certificering van uitzendbureaus

ZATERDAGHULP

Wij hebben wel overeenstemming om de cao voor toepassing te verklaren voor zaterdag-hulpen, scholieren en studenten en de cao uit te breiden met een aparte loonschaal op WML-niveau.

INTERNATIONALE VERANTWOORDELIJKHEID

Verwijzen naar de protocollaire bepaling vwb de internationale solidariteit is wat ons betref te mager. Waarom niet een concreet project ondersteunen?

TOESLAGEN

Werkgevers vinden de ploegentoeslag een non-issue, willen alleen de 3 ploegentoeslag verhogen naar 19% terwijl wij nu voorstellen om de 2pl te verhogen naar 15% en de 3pl naar 19%

ONTWIKKELING VAN MENSEN

Werkgevers willen het ontwikkelprotocol zo uitbreiden dat met bonden op bedrijfsniveau wordt gesproken over personeelsbeleid zoals scholing en EVC-trajecten, duurzame inzetbaarheid, behoeften en talenten.

DUURZAAM INZETBAAR

Instellen van een werkgroep waarbij wrknmrs-behoeften en -wensen naast de mogelijkheden worden geïnventariseerd, naast het promoten van de arbocatalogus en voorlichting over veilig werken.

ARBEIDSONGESCHIKTHEID
(art. 32)

Wij hebben nog gestoeid over de cao-artikelen mbt arbeidsongeschiktheid. Werkgevers hebben de wens om zich in te dekken voor langdurige a.o. na/in de reïntegratieperiode.

VAKBONDSVERLOF
(art 41)

Een klein stapje om de staffel vakbondsverlof iets te verruimen naar 25 vakbondsuren voor bedrijven met 50-100 medewerkers. Wat ons betreft kan dat beter.

VAKBONDSCONTRIBUTIE
(art 41)

Werkgevers stemmen wel in met behoud van de fiscaalvriendelijke vakbondscontributie, maar kunnen geen toezegging doen of dat op bedrijfs-niveau in de werkkostenregeling wordt opgenomen.

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid