Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Wij komen op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen
Cao Tuinzaadbedrijven - Nieuws

Cao Tuinzaad: FUWA, Duurzaam en Ontwikkelprotocol

De redactie van de nieuwe cao is bijna klaar. Bij de werkgroep FUWA wordt inzet van vakbondsleden verwacht en dat geldt ook bij duurzame inzetbaarheid en het ontwikkelprotocol. Drie beleidsterreinen die al aan het begin van de looptijd aandacht en inzet vragen en waar werknemers in participeren.

Cao boekje

Voordat het cao boekje klaar is moeten eerst de teksten van de afspraken goed worden opgeschreven en door alle betrokken partijen worden geaccordeerd. In dat proces zitten we middenin. Door de vakantieperiode is het iets vertraagd, maar de verwachting is dat het binnenkort is afgerond en dan kunnen de teksten definitief worden vrijgegeven. De definitieve teksten worden dan ook naar het ministerie van Sociale Zaken gestuurd om algemeen verbindend te worden verklaard (AVV).

Werkgroep Functiewaardering: inbreng gewenst!

In de cao is afgesproken dat het huidige functiegebouw geheel zal worden geactualiseerd op basis van ORBA PM. Een deskundige van de AWVN zal het onderzoek uitvoeren. Het totale project bestaat uit drie fasen en moet eind 2015 zijn afgerond.

Tijdens de onderhandelingen is afgesproken dat voor de begeleiding van het onderzoek een paritaire werkgroep zal worden ingesteld. Dat betekent directe inbreng van werknemers. Als jij daarin geïnteresseerd bent dan kun je dat doorgeven aan Jaap Bosma.

Duurzame Inzetbaarheid

Tijdens de looptijd van de cao zal onderzoek worden gedaan naar de behoefte van werknemers in het kader van duurzame inzetbaarheid (DI). Nu is DI een erg breed begrip, maar het heeft te maken met op een verantwoorde manier zo lang mogelijk met plezier kunnen blijven werken. Een van de aandachtsgebieden is het zoeken naar een verantwoorde manier van korter werken als bijdrage aan het verlichting van de arbeid met inlevering van salaris en voortzetting van pensioen (Bijv. 80% werken; 90% salaris en 100% pensioenopbouw).

Ontwikkelprotocol: waar hebben we het over?

Op hun verzoek worden de vakbonden uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek om te worden bijgepraat over het beleid van het individuele tuinzaadbedrijf. Wij willen het dan gaan hebben over de volgende onderwerpen:

 • Visieontwikkeling duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau;
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek;
 • Periodiek Medisch Onderzoek en gezondheidsonderzoeken;
 • Scholing, EVC en Loopbaanbeleid;
 • Functiebelasting (o.a. reizen)
 • De toepassing van het beloningsbeleid van functiegroep H in relatie tot overwerk;
 • Kennismaking scholieren/studenten met de sector, de inzet van mensen met een arbeidsbeperking en de inzet van uitzendkrachten.

Ontwikkelprotocol: inbreng gewenst!

Ik realiseer me dat bij een deel van de onderwerpen, afspraken gemaakt worden met de OR, vandaar ook dat ook de voorzitter en secretaris van de OR bij dit overleg aanwezig kunnen zijn. Maar belangrijker vindt ik nog dat vakbondsleden de vakbondsbestuurder hierover informeert. Heb jij ideeën, een mening of opmerkingen over hoe het bij jou op het bedrijf gaat over deze onderwerpen, laat het dan weten zodat ik het kan meenemen in de discussie bij jou op het bedrijf. Het spreekt voor zich dat persoonlijke opmerkingen worden omgezet in beleidsmatige vragen en dat er ook wordt teruggekoppeld.

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
@JaapBosma | @cnvlandentuinbouw | @cnvvakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid