Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Grontmij - Nieuws

Toelichting op cao principeakkoord Sweco

Roel van Riezen van CNV Vakmensen hoopt jou te ontmoeten op één van de bijeenkomsten over het principeakkoord voor de nieuwe cao. De precieze afspraken komen vandaag ook op Inside. Je kunt hierover je stem uitbrengen na de bijeenkomsten.

Principeakkoord

Directie, ondernemingsraad en vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor Sweco!
Dit principe-akkoord staat onder het kopje Downloads. We zijn blij dat het gelukt is om in een relatief korte periode tot een gezamenlijk resultaat te komen. Wij leggen jullie graag uit hoe we tot het principeakkoord zijn gekomen. Daarvoor organiseren we op alle kantoren medewerkersbijeenkomsten in de week van maandag 5 tot en met vrijdag 9 februari a.s.

Bijeenkomsten

Hierbij nodigen we je van harte uit om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst op jouw vestiging. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om jouw vragen te stellen over het principeakkoord. Uiteraard ben je ook welkom op een bijeenkomst op een ander kantoor. Zie hiervoor het schema dat onder de downloads staat vermeld.

Aansluitend op de kantoorbijeenkomsten organiseren we een peiling waarin iedereen zijn mening kan geven over het principeakkoord. Hiervoor ontvang je vrijdag 9 februari a.s. een mail. Je kunt je mening kenbaar maken tot en met zondag 18 februari a.s. We hopen dat zo veel mogelijk collega’s deelnemen aan de peiling. In het convenant arbeidsvoorwaardenoverleg hebben we namelijk afgesproken dat een opkomst van minimaal 67% van de medewerkers noodzakelijk is voor het bepalen van draagvlak voor een te nemen besluit.

We hopen je te zien tijdens de bijeenkomst. Wij realiseren ons dat het kort dag is maar we hebben zojuist dit akkoord samen bereikt en willen jullie daar zo snel mogelijk in meenemen. Wij waarderen het als je hiervoor tijd kunt vrijmaken in je agenda.

We roepen ook alle collega’s, wel of niet lid van de gezamenlijke vakbonden, op om te gaan stemmen. Laat je stem horen!

Namens de Commissie Arbeidsvoorwaardenoverleg (AVO)

Roel van Riezen,
bestuurder CNV Vakmensen
E: r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
M: 06 51602034

De Commissie AVO

Peter Bergmans        
OR
 peter.bergmans@sweco.nl
Cornelis Bergsma OR  cornelis.bergsma@sweco.nl
Willem Jan Boot FNV  willemjan.boot@fnv.nl
Wieneke Goedvolk  HR  Wim.groenevelt@sweco.nl
Valérie Dee  HR  Valérie.dee@sweco.nl
Robert Jan Jonker  OR  Robertjan.jonker@sweco.nl
John Kapteijn  De Unie  john.kapteijn@unie.nl
Roel van Riezen  CNV Vakmensen 
 r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
Frans-Jan Visser  OR  fransjan.visser@sweco.nl
Ruud de Vries  OR  Ruud.devries@sweco.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid