Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Grontmij - Nieuws

Impasse bij Grontmij

Grontmij gaat er tot op heden vanuit dat cao en sociaal plan onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Bovendien versobert Grontmij het sociaal plan, terwijl de omstandigheden daar niet naar zijn.

De werknemersorganisaties kijken daar anders tegenaan. Op 12 februari informeerden wij jullie daarover en vroegen om reacties.

Jullie reacties liegen er niet om!

  • Het pad naar winstgevende groei, bestaat voornamelijk uit bezuinigingsmaatregelen. Hoe daadwerkelijk groei moet worden bereikt is de medewerkers volstrekt onduidelijk.
  • Employer of Choice: Het aanbod van Grontmij is en blijft bedroevend qua niveau: ziet de werkgever de werknemers eigenlijk wel voor vol aan? In dat licht gezien kun je het doel dat Grontmij zich gesteld heeft om een meest begeerde werkgever te zijn, niet serieus nemen!
  • High Performance cultuur, ontwikkelingsbudget: Loze teksten en holle frasen zijn het, niet meer en niet minder. 

Dit zijn slechts een aantal van de vele reacties die ons na de mailing van 12 februari hebben bereikt. Het grootste deel van de reacties steunen ons in de gekozen opstelling. Het kunnen beschikken over een sociaal plan geeft enerzijds een veilig gevoel maar zet de deur naar buiten ook makkelijker verder open.
Verder is er kritiek op de PROS-systematiek. Er zijn zorgen over de bedrijfscultuur. Er wordt gesproken van een koude reorganisatie en er wordt een verband gelegd met de 200 vacatures.
Een sociaal plan is wellicht een waardevolle zaak maar Grontmij heeft meer aan strategisch HR-beleid. Daartoe willen we Grontmij vooral stimuleren. En uiteraard: Iedereen wil bij een Employer of Choice werken en daaraan zijn/haar steentje bijdragen. Jouw betrokkenheid is daarbij van belang.

Maandag 29 februari
De reacties die wij ontvingen hebben er mede voor gezorgd dat we op deze schrikkeldag een poging zullen doen uit de impasse te komen. Dan zullen we jullie reacties delen met Grontmij en bovendien zullen we later hierover in gesprek treden met de OR. Er is namelijk meer nodig om een Employer of Choice te worden.

ACTIE!
De enige actie die wij dusver van jou vragen is potentiele leden te betrekken bij de discussie die nu gevoerd wordt. Het liefst horen wij rechtstreeks van jou wat je verwacht van een goede werkgever. Natuurlijk wil je een cao die bij de tijd is en niet achter de feiten aan holt. Jouw input is essentieel om te weten wat je wil. Talentmanagement, duurzame inzetbaarheid, beloning en een praktische cao zijn thema’s die op de agenda staan.  

Neem deel aan de dialoog
Heb jij hierover ideeën? Stuur ons een mail en wij nemen contact met je op.
Met een Grontmij-netwerk van leden praat je mee over het verbeteren van de cao 2017. Interesse? Laat het ons weten. 

Mede namens de collega’s van De Unie en FNV

Frans ten Broeke
Bestuurder
M.:
06-5160 2208
E.:
f.tenbroeke@cnvvakmensen.nl