Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Grontmij - Nieuws

Arbeidsvoorwaardenoverleg Sweco

Bonden, directie en OR starten voorbereidingen voor nieuw arbeidsvoorwaardenoverleg

Woensdag 23 augustus hebben de 3 vakbonden (CNV, FNV en De Unie), de directie en de ondernemingsraad in een gezamenlijk overleg een start gemaakt om te komen tot een nieuwe vorm van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Dit overleg stond in het teken van kennismaking en een verkenning van te doorlopen processtappen. De deelnemers hebben het gesprek als open en positief ervaren.

Gezamenlijk en gelijkwaardig gaan zij nu kijken op welke wijze zij invulling kunnen geven aan de uitslag van de peiling over het arbeidsvoorwaardenoverleg. In de peiling gaf een ruime meerderheid van de Sweco-medewerkers aan de voorkeur te hebben voor een gelijkwaardige rol voor vakbonden en ondernemeringsraad als gesprekspartner van de directie in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Bonden, directie en ondernemingsraad hebben de wens uitgesproken om op korte termijn tot een nieuwe overlegvorm te willen komen, maar willen tegelijkertijd de kwaliteit niet ten koste laten gaan van de gewenste snelheid. Een volgend overleg staat over twee weken gepland. Daarin willen zij ook bespreken op welke wijze medewerkers betrokken gaan worden bij dit proces.

Voor meer informatie kun je terecht bij Wim Groenevelt (senior adviseur Arbeidsvoorwaarden), Peter Bergmans (voorzitter COR) of bij de bestuurder van de vakbond (Willem Jan Boot (FNV), John Kapteijn (De Unie) en Roel van Riezen (CNV).

CNV collega Frans ten Broeke is wegens ziekte langere tijd afwezig. Ook was met de goedkeuring van CNV leden afgesproken dat de FNV collega Frans ten Broeke zou waarnemen. Die afspraak stond trouwens los van het ziekteverlof van Frans ten Broeke. Maar CNV Vakmensen vindt dit proces met de ondernemingsraad en de directie bij nader inzien zo waardevol, dat CNV Vakmensen besloten heeft toch een eigen bestuurder aan de gesprekken deel te laten nemen. Dat doet ondergetekende, zo lang Frans ten Broeke afwezig is. Wil je trouwens zelf meer betrokken zijn bij dit proces? Stuur mij dan een bericht, dan  stemmen we samen af wat de mogelijkheden zijn.

Roel van Riezen
Bestuurder
Bereikbaar via 06-51602034 of r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid