Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Open teelten - Nieuws

Tevreden over nieuwe cao Open Teelten

“De beloning in de landbouw, althans in het domein van de Open Teelten is nu eerlijker. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden hebben we nu officieel uitgebannen. Uitzendkrachten krijgen hetzelfde basisloon als vaste krachten. Werkgevers kunnen nu een eerlijke afweging maken tussen die twee groepen.”

Onderhandelaar Henry Stroek van CNV Vakmensen is tevreden over de tweejarige cao Open Teelten die hij maandag 7 januari overeenkwam met de werkgevers.

Vanwege het grote aantal ingeleende krachten – veel ook uit Oost-Europa – is het van groot belang dat de beloning eerlijk wordt verdeeld, zo stelt Stroek. “Of je nu wilt of niet, maar circa 70 procent van de werknemers in deze bedrijfstak komt niet uit Nederland. En staat ook doorgaans niet als vaste medewerker op de loonlijsten. Als de beloning dan niet gelijk is, is sprake van oneerlijke concurrentie. Dat is uiteindelijk de dood in de pot. Nu hebben we dat per deze cao in de ban gedaan. De basisbeloning is dezelfde geworden, voor gewone werkuren en overuren. Daar kunnen alle betrokkenen dus ook op terugvallen. Erg belangrijk.”

CNV Vakmensen kwam verder met de werkgevers overeen dat loon geruild kan worden tegen onbelaste vergoedingen. Dit zogenoemde cafetariamodel is van groot nut voor de diverse groep medewerkers in de sector. 

De cao geldt voor de periode 1 juli 2012 tot 1 juli 2014. Per 1 maart stijgt het loon met 1 procent, per 1 juli met 0,75 procent en per 1 januari volgend jaar met nog eens 1 procent.

Onder de Open Teelten-cao vallen de vollegronds groenteteelt, de vollegronds fruit- en bloementeelt, de akkerbouw en de boomkwekerijen. In de sector werken circa 25.000 mensen.


        

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid