Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Open teelten - Nieuws

Stand van zaken Cao Open Teelten

De Cao Open Teelten zal ongewijzigd verlengd worden voor de duur van 4 maanden van 1 april 2017 t/m 31 juli 2017. Dit vraagt om een toelichting.

Vorig jaar (2016) is er en nieuwe Cao Open Teelten tot stand gekomen. Jullie als leden hebben ingestemd met het toen behaalde resultaat. Er is toen een aantal afspraken gemaakt voor de toekomst.

De belangrijkste waren:
  • Protocol afspraak om te komen tot vernieuwde afspraken rondom de arbeidstijdenregeling in de huidige cao.
  • Protocol afspraak om te komen tot maatregelen aangaande duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de open teelten.
  • Het introduceren van scholingsvouchers voor werknemers in de Open Teelten om hun inzetbaarheid binnen en buiten de sector te vergroten.

Voor alle drie de onderwerpen zijn de werkgroepen meerdere malen bij elkaar geweest. Met uitzondering van de scholingsvouchers zijn we echter nog, net, niet helemaal klaar om al tot een nieuwe cao te komen per 1 april aanstaande.

Daarom hebben we als sociale partners vorige week afgesproken gebruik te maken van nieuwe wetgeving om de cao ongewijzigd met 4 maanden te verlengen. Ik zal dat nog iets verder toelichten. Om een AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) loze periode te voorkomen heeft de minister van SZW enkele jaren terug de wet veranderd. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat cao-partijen de AVV-de cao voor de duur van maximaal 1 jaar ongewijzigd kunnen verlengen. Dit is binnen jullie cao van belang zodat de afspraken rondom de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) door kunnen lopen en wij kunnen blijven handhaven bij ongeorganiseerde werkgevers.

Waarom hebben we gekozen voor een termijn van 4 maanden (en niet voor een jaar)? Het betreft een ongewijzigde verlenging. Dat betekend dus ook geen loonparagraaf. Wij hebben dus geen belang bij een langere verlening dan strikt noodzakelijk is. In de werkgroepen “arbeidstijdenregeling” en “duurzame inzetbaarheid” zijn we inmiddels zover dat we denken dat alles binnen deze termijn afgewikkeld kan worden. De strakke tijdslimiet dwingt ons ook om stappen te zetten. Ook daarom zijn er de komende weken 5 overleggen gepland. Zodra hier nadere informatie over is informeren wij jullie.

Nieuw cao-boekje
Er is een nieuw cao boekje beschikbaar.
Downloaden kan via https://www.cnvvakmensen.nl/caos/land-en-tuinbouw/cao-open-teelten.
Leden die een fysiek boekje willen ontvangen, kunnen er een opvragen bij CNV Info, tel. 030-751 1007 of via cnvinfo@cnv.nl.

Scholingsvouchers Open Teelten
In de vorige cao is afgesproken dat we voor de open teelten scholingsvouchers zouden introduceren. Dat is inmiddels gebeurd. Zie de brochure in de bijlage. Voor meer uitleg kun je terecht via de volgende link
http://www.collandarbeidsmarkt.nl/scholing-cursus-en-opleiding/scholingsvouchers-open-teelten.html

Er zijn 150 scholingsvouchers beschikbaar. Je kunt ze gebruiken voor arbeidsmarkt gerichte scholing. Dat hoeft dus niet ten goede te komen aan je huidige werkkring of functie. Je kunt deze zelf aanvragen. Mocht je over de vouchers vragen hebben bel of mail me dan. Ik kan je dan helpen en/of kijken wat de mogelijkheden zijn.

Vervolg
Op korte termijn zullen de werkgroepen hun werkzaamheden afronden. Wij zullen jullie dan op de hoogte stellen van de resultaten. Vervolgens moeten die resultaten formeel nog op de cao tafel komen. Ook dit zullen wij jullie melden. En natuurlijk aan het eind van het proces mogen jullie stemmen over het totaalpakket. Een volgende nieuwsbrief zal dan ook op korte termijn volgen.

Vragen, opmerkingen en meepraten
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen en/of opmerkingen hebben stuur dan een e-mail aan h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel me rechtstreeks via 06 22 45 21 95.

Wil je meepraten over je cao. Graag! Meld je dan via bovenvermeld e-mailadres of telefoonnummer. Mocht je je niet kunnen vinden in de ongewijzigde verlenging dan verzoek ik je dit ook aan mij te laten weten.

Henry Stroek
Bestuurder
M: 06 22 45 21 95
E: h.stroek@cnvvakmensen.nl

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid