Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Open teelten - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Open Teelten

Afgelopen dinsdag 31 oktober is er, alsnog, een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Open Teelten. Samenvattend: Wij zijn positief over dit resultaat. Lees verder voor een uitvoerige toelichting.

Waar komen we vandaan?
Op 28 juni zijn de onderhandelingen vastgelopen omdat de werkgevers alsnog een verandering in de seizoenarbeidersregeling voorstelden. Dit was voor ons echt een brug te ver. Kijk nog even naar de nieuwsbrief van 28 juni.

Hebben we in de tussentijd stil gezeten? Neen, zeker informeel is er meermaals gesproken. Uiteindelijk leidde dat tot een cao-overleg op dinsdag 31 oktober. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen waren we het op vele onderdelen al eens. Open stonden nog: de looptijd, de loonsverhoging(en) en de seizoenarbeidregeling.

Hoofdpunten uit het resultaat:

Seizoenarbeidregeling
Tijdens dit overleg hebben de werkgevers hun verslechteringsvoorstellen voor de seizoenarbeid regeling ingetrokken. Wel hebben we afgesproken dat er een werkgroep komt die naar de seizoenarbeid-problematiek gaat kijken. De werkgevers willen ruimere flex binnen de regeling en wij willen kijken naar een inpassing in het loongebouw om het oneigenlijk gebruik van de regeling te beperken. Denk hierbij aan hoger geclassificeerd werk wat toch volgens de seizoenarbeidregeling betaald wordt. We komen daar later op terug.

Looptijd van de cao
We hebben een looptijd afgesproken van 1-8-2017 t/m 29-2-2020, dit is een looptijd van 31 maanden. Incl. de 4 maanden ongewijzigde verlening is dit 35 maanden. Hierdoor ontstaat er rust op het arbeidsvoorwaardenfront en kan er over een langere periode een AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) komen, zodat de cao voor ALLE werkgevers en werknemers geldt en afdwingbaar is.

Loonsverhoging
* 1 januari 2018 3%
* 1 januari 2019 3%
Wij zijn van mening dat dit, in de huidige markt, een nette loonsverhoging is. Dit ligt gemiddeld over de looptijd net boven de 2% per jaar.

Andere punten uit het resultaat(voor het volledige resulataat zie bijlage).

Arbeidstijdenregeling
Over de nieuw in te voeren arbeidstijdenregeling waren we het al eerder eens. Een jaarurenmodel en een basisregeling. Dit ter vervanging van de huidige 4 regeling in de cao.  Een flextoeslag hebben we niet kunnen realiseren. Volgens de werkgevers voldoet deze regeling namelijk aan het uitgangspunt 100=100. Wij zijn het daar niet helemaal mee eens maar het komt wel in de buurt. Wezenlijk verschil met de bestaande jaarurenregeling en de nieuwe regeling is o.a. dat de werkgever in de oude regeling de feestdagen uit kon roosteren (en feitelijk dus niet betaalde) en in de nieuwe regeling telt iedere, door de weekse, feestdag mee voor je normale uren per dag in  het Jaarurenmodel. Ze worden dus wel betaald.
Per saldo zijn wij positief over deze regeling. De noodzakelijk interne flex wordt hiermee mogelijk. Tevens biedt deze regeling kansen voor werkgevers die maar 8-9 maanden werk hebben(denk o.a. vollegrondsgroente bedrijven) om toch jaarcontracten of vaste contracten aan te bieden. Eerder hebben we in de hovenierssector gezien dat het ook zo uitwerkte.

Seniorenregeling
Er komt een seniorenregeling waarbij iemand van 60 jaar of ouder die aan de randvoorwaarden voldoet, 80% kan gaan werken tegen 90% loon en 90% pensioenopbouw. Feitelijk ga je er weinig of niets op achteruit omdat dit bruto waardes zijn die netto iets gunstiger uitpakken. Werkgevers worden hiervoor gecompenseerd uit het Colland Arbeidsmarktfonds en werknemers hoeven geen premie te betalen. Hiermee geven we invulling aan het begrip Duurzame inzetbaarheid.

Scholingsvouchers
Tijdens de vorige cao hebben we de scholingsvouchers geïntroduceerd. De werknemers moeten hier nog mee leren omgaan. Tot heden zijn  er nog (te) weinig benut. We hebben deze regeling dan ook verlengd. Er zijn 150 vouchers beschikbaar met een max. budget van €1500. Denk hier nog eens over na. U kunt ze breed inzetten, als de cursus of opleiding maar arbeidsmarkt gericht is. Dat is dus een ruim begrip. Meer informatie over de scholingsvouchers vindt u hier
of neem contact op met ondergetekende of een van de scholingsadviseurs in de Open Teelten.

U bent nu aan zet 
Wij zijn van mening dat hier een goed onderhandelingsresultaat ligt en adviseren u dan ook in te stemmen met dit resultaat.

Stem hier over het onderhandelingsresultaat. Wij verzoeken u uiterlijk 17 november uw stem uit te brengen.

Vragen en of opmerkingen
Mocht u over het resultaat, bovenstaande uitleg of uw persoonlijke situatie nog vragen hebben stuur dan een e-mail naar h.stroek@cnvvakmensen.nl of voor diegenen die liever bellen: 06-22452195.

Henry Stroek
Bestuurder Open Teelten CNV Vakmensen
M: 06 22 45 21 95
E: h.stroek@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid