Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Open teelten - Nieuws

Cao Open Teelten, werkgevers bewegen achteruit

Afgelopen maandag, 26 juni, is er nogmaals overleg geweest over jullie cao, de cao Open Teelten. Helaas zijn we niet tot een akkoord gekomen. De voorstellen van de werkgevers waren nog slechter dan in het voorgaande overleg. Ik zal dit toelichten in deze nieuwsbrief.

Op 9 mei hebben we jullie laten weten dat de cao-onderhandelingen vastzitten. Werknemers en werkgevers wilden terug naar de achterban. De werkgevers hadden een voorstel gedaan waar ze nog geen mandaat voor hadden, toch hadden werkgevers ons weer uitgenodigd voor een overleg afgelopen maandag. Hier kwam de aap uit de mouw.

Stand van zaken 
In de vorige nieuwsbrief kun je teruglezen wat de stand van zaken was na het overleg op 9 mei. Feitelijk waren we het op alle punten eens, behalve over de loonparagraaf en de flextoeslag. Een samenvatting van de stand van zaken:

 • We waren het eens over de jaarurenregeling als vervanging van de huidige drie regelingen.
 • We waren het eens over de invoering van een seniorenregeling.
 • We waren het eens over de scholingsvouchers.
 • We waren het eens over het behouden van de seizoensarbeidersregeling voor deze cao.
 • We waren het eens over een protocolafspraak voor een structurele aanpassing van de seizoensarbeidersregeling in de volgende cao.

Flexibiliteit en loon 
Wij hebben effectief 2% loonsverhoging per jaar gevraagd. Ook hebben wij om een flextoeslag van 1,5% gevraagd voor de mensen die onder het jaarurenmodel komen te vallen. Let wel: dit vragen we niet extra, deze toeslag staat nu al in de cao. Kijk naar art. 14, lid 7. Hier staat kort gezegd: als je een contract hebt dat valt in deze regeling, dan heb je recht op één trede extra. Dit is in de laagste loonschalen minimaal 1,5%.

Aanbod werkgevers 
De werkgevers hadden bij de laatste gesprekken mandaat voor de geboden loonsverhoging, maar eisten daarvoor ook een uitbreiding van de seizoenarbeidersregeling. Deze regeling geldt nu voor seizoenarbeiders met een verblijfsduur van maximaal zes maanden. De werkgevers wilden dit oprekken tot negen maanden. Dit is een pure verslechtering. Daarnaast willen jullie werkgevers de flextoeslag niet meer betalen.

Uitgangspunt voor de arbeidstijden 
Het uitgangspunt voor de arbeidstijdenregeling was 100 = 100. Dit betekent dat de nieuwe arbeidstijdenregeling over het geheel genomen geen verslechtering is ten opzichte van de drie eerdere regelingen. Werkgevers leggen dit wel zeer eenzijdig uit. Ze willen wel meer flexibiliteit, maar ze willen er niets voor betalen.

Blijkbaar moeten de risico's volledig bij jullie komen te liggen. Plat gezegd: de medewerkers die nu al een arbeidsduur per jaar hebben, gaan er fors op achteruit en de medewerkers die onder de nieuwe arbeidstijdenregeling komen te vallen, krijgen ook minimaal 1,5% minder.

Sigaar uit eigen doos 
Feitelijk wordt de loonsverhoging volledig of meer dan volledig betaald uit inkomensverslechteringen. Wij noemen dat een sigaar uit eigen doos.

Flexibiliteit nodig? 
Is flexibiliteit nodig? Volmondig ja. Deze sector heeft behoefte aan een grote mate van flexibiliteit. Het groeiseizoen, het weer, de wispelturige afnemers en noem maar op. Het is vaak hollen en stilstaan in onze sectoren. CNV Vakmensen loopt daar niet voor weg en denkt mee over oplossingen. Maar het kan niet zo zijn dat de rekening voor flexibiliteit volledig bij jullie wordt neergelegd.

Hoe verder? 
Wij bezinnen ons nu op de ontstane situatie. Zodra er nieuws is, melden wij ons weer. Wil je iets kwijt over de cao, stuur me dan een mail (h.stroek@cnvvakmensen.nl) of bel me via 06 22 45 21 95.

Oproep aan werkgevers 
Wij willen een cao die recht doet aan de sector en aan de mensen die daarin werken. Bijna alles ligt klaar. Denk aan de sector en aan de uitdagingen waar werkgevers en werknemers samen voor staan. Laten we daarom geen deuren dicht gooien en snel met een cao komen. Dit is in het belang van de sector. Een fatsoenlijke sector kent namelijk ook een fatsoenlijke cao.

Henry Stroek
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 45 21 95
E: h.stroek@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid