Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Open teelten - Nieuws

Cao Open Teelten, tussenstand na 5e overleg

We moeten vaststellen dat de standpunten van de werknemers en werkgevers nog ver uit elkaar liggen maar dat partijen nog steeds de wens hebben om tot een cao te willen komen.

Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?
Voor de uitgangspunten van het overleg verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van 23-12-2019
www.cnvvakmensen.nl/caos/land-en-tuinbouw/cao-open-teelten/nieuws/

Inmiddels is de discussie ingedikt en liggen de volgende onderwerpen als kernpunten op tafel;

 • De loonsverhoging. Wij hebben een fatsoenlijke loonsverhoging gevraagd die passend is in de markt. De “markt” is op dit moment zo’n 3% per jaar. Bij een looptijd van 1,5 jaar bieden de werkgevers vooralsnog in totaal 3%, zijnde 2% per jaar. Als vakbonden hebben we 2 x 2,5% voorgesteld zijnde 3,33% per jaar (bij een looptijd van 1,5 jaar). Hier zit dus nog wel een gaatje.
 • Wettelijke bepalingen;
  De werkgevers wensen, via de cao, negatief af te kunnen wijken van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze discussie gaat m.n. om de oproeptermijn voor werknemers met een oproepcontract en de beloning op het moment dat ze na een oproep alsnog afgezegd worden. Hier liggen wel een paar denkrichtingen maar nog geen concrete afspraak.
  De werkgevers wensen, via de cao, een afwijkende afspraak aangaande de Wettelijke Transitievergoeding maken. Feitelijk willen ze de transitievergoeding voor Piek- en Seizoenarbeiders niet betalen. De alternatieven die ze tot heden op tafel leggen doen geen recht aan de betrokken werknemers.
 • De zondag toeslag. De werkgevers willen de zondag toeslag verlagen omdat zij van mening zijn dat de zondag in de 24-uurs economie een gewone werkdag is geworden. Wij delen die mening niet. Of er nu wel of geen religieuze redenen aan ten grondslag liggen maar er moet een rust moment zijn. Soms moet er gewerkt worden, het kan dan niet anders maar de zondag mag geen reguliere werkdag worden. De toeslag is nu juist een element die “de rem” erop houdt. Wij houden dus vast aan de zondag toeslag.

Hoe zitten wij er nu in?
Wij snappen dat de sector speciale kenmerken heeft. Wij zijn ook bereid daar rekening mee te houden zoals we dat altijd gedaan hebben. Louter afschaffen van wat de Wetgever geregeld heeft kan echter niet aan de orde zijn. Meedenken doen we zeker, ook m.b.t. de Transitievergoeding bij zeer kortdurende arbeid. Daar zijn zeker mogelijkheden voor een win-win situatie maar dat vraagt nog een verdiepingsslag (en bereidheid van de werkgevers).

De andere onderwerpen zoals benoemd in de eerdere nieuwsbrief zijn geparkeerd of van ondergeschikt belang.

Hoe nu verder?
De werkgevers gaan terug naar hun achterban (de regiegroepen van de verschillende deelsectoren) om de stand van zaken te overleggen. Dit gebeurt begin maart. Kort daarna zal er een vervolg cao-overleg plaatsvinden. Zodra er nieuws is informeren wij jullie weer.

Vragen en of opmerkingen.
Mochten jullie vragen, opmerkingen of toevoegingen hebben dan hoor ik het graag. Stuur een email of bel mij via onderstaande contactgegevens.

Henry Stroek
Bestuurder CNV Vakmensen
E. h.stroek@cnvvakmensen.nl
M. 06-2245 2195


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid