Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Open teelten - Nieuws

Cao Open Teelten: Terug naar de achterbannen

De cao Open Teelten(OT) struikelt op loonvraag versus loonbod. Dit vraagt om een toelichting.

Eerst terug naar de stand van zaken
Op 24 februari hebben we jullie laten weten dat we een eind op weg waren met een nieuwe cao op basis van de oude protocol- afspraken. Omdat we er niet helemaal uit waren is de oude cao met 4 maanden ongewijzigd verlengd. Hierdoor ontstond er ruimte om verder te onderhandelen om tot een nieuwe cao te komen.

De overleggen na 24 februari
Na 24 februari hebben we vele malen overleg gehad. We hebben een (deel) onderhandelingsresultaat bereikt op de onderdelen Arbeidstijden en de Seniorenregeling. De Scholingsvouchers is al geregeld. Op 25 april hebben we een cao-overleg gehad waar feitelijk alleen de loonvraag/loonbod op de agenda stond.

Voorstel van de werkgevers
De werkgevers stelden een looptijd voor tot en met 31- 12-2018. Dit betekent een effectieve looptijd (incl. de termijn van ongewijzigde verlenging) van 21 maanden. Het loonbod, inclusief de arbeidstijdenregeling, was 2% per 1-1-2018.

Later in het overleg hebben de werkgevers dit loonbod, onder voorbehoud van goedkeuring van de achterban van werkgevers, als volgt verhoogd: 1 januari 2018 2% en 1 juli 2018 1%.

Reactie werknemers
Dit loonbod doet geen recht aan de sector en de daarin werkzame werknemers. Immers het eerste loonbod komt uit op 1,14% op jaarbasis en het tweede loonbod komt uit op 1,7%. Dit ligt op dit moment duidelijk onder het marktgemiddelde en is ook nog eens inclusief het invoeren van de nieuwe arbeidstijdenregeling zijnde het Jaarurenmodel.

Toelichting Jaarurenmodel
De eerdere protocolafspraak was dat we een nieuw en duidelijk Jaarurenmodel zouden vastleggen in de cao waarbij het uitgangspunt 100 =100 gehanteerd zou worden. Inmiddels zijn we tot een conceptregeling gekomen. Echter de mensen die nu volgens het Jaarurenmodel werken krijgen een toeslag ter grote van 1 trede in het loongebouw. In de laagste schaal en de laagste trede vertegenwoordigt dit een waarde van 0,65%. In hogere schalen en tredes kan dit een waarde van 3% vertegenwoordigen. Door de onduidelijkheid in de cao wordt deze regeling nu weinig gebruikt.

Waarom gaan wij mee met het invoeren van een Jaarurenmodel? Feitelijk omdat hij al in de cao staat. Zie art. 14 Arbeidstijd per jaar. Tevens zijn we ervan overtuigd dat een goed Jaarurenmodel bij kan dragen aan meer echte banen in een rechtstreeks dienstverband. De sector kenmerkt zich immers door perioden met veel en weinig of zelfs geen werk. Werkgevers die optimaal gebruik willen en kunnen maken van een Jaarurenmodel kunnen hierdoor meer mensen aannemen. Zij kunnen namelijk besparen op de leegloopkosten. Dat dit werkt blijkt wel uit de gegevens van de Hovenierssector waar, na invoering van het Jaarurenmodel, 9 maands contracten omgezet zijn naar jaarcontracten of vaste contracten. Die sector kenmerkt zich door dezelfde pieken en dalen en het zich voordoen van onwerkbaar weer.

Vervolg reactie van werknemers
Vervolgens hebben wij het volgende voorstel gedaan: 1,25% per 1 juli 2017, 1,25 % per 1 januari 2018 en 1 % per 1 juli 2018. Dit is een loonverhoging van 2% op jaarbasis. Dat is op dit moment ook marktconform (Zie meerdere cao’s waaronder de cao Kleinmetaal en de cao Tata Steel).

Daarnaast hebben wij een Flextoeslag gevraagd van 1,5% bij toepassing van het Jaarurenmodel.Daarbij hebben we aangegeven dat voor ons ook bespreekbaar is dat de Flextoeslag in het loon wordt opgenomen. Hierop hebben de werkgevers aangegeven dat de stellingen ver uit elkaar liggen en ze terug wilde naar hun regiegroep voor overleg. We hebben niet verder onderhandeld.

Vervolg
Er is geen datum voor een vervolgoverleg gepland. Zodra er nieuws is melden wij ons bij jullie. Wij gaan ervan uit dat er de komende tijd toenadering gezocht wordt om te verkennen waar ruimte zit. Alle partijen hebben namelijk belang bij een goede cao.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over bovenstaande: stuur dan een e-mail naar h.stroek@cnvvakmensen.nl. Voor de mensen die liever bellen, dat kan ook. Bel me rechtsreeks via 06 22 45 21 95.

Ongeorganiseerde collega’s
Informeer ook je ongeorganiseerde collega’s en beter nog: maak ze lid. Immers, wij hebben draagvlak nodig om jullie belangen te kunnen blijven behartigen.

Henry Stroek
bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid