Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Open teelten - Nieuws

CAO Open Teelten: Maar wat ligt er op tafel?

Bij de eerste onderhandelingsronde was het nog 'Oude Wijn In Nieuwe Zakken', want meer flex en minder toeslagen kennen we al van vorige onderhandelingen. Deze keer waren de voorstellen nog slechter. Nu wordt het 40 uur werken tegen hetzelfde loon als bij 38 uur. Dat kost jou ongeveer 10% loon.

Wat ligt nu verder op tafel?

Oude wijn in nieuwe zakken

Ongeveer 4 weken gelden heb ik u onze voorstellenbrief gestuurd met de nieuwsbrief “oude wijn in nieuwe zakken”. Op dat moment hadden wij van de werkgevers slechts een mondelinge toelichting gekregen. Net voor het overleg van 28 mei 2014 kregen wij een brief van de werkgevers met daarin hun voorstellen uitgewerkt (zie bijlage). Dat was even schrikken. Bij elkaar opgeteld kosten de voorstellen van de werkgever jou ongeveer 10% van het loon. Als je vervolgens 0,5% loonsverhoging krijgt, dan betekent dat nog steeds ongeveer 9,5% loon inleveren.

Hoe is het nu werkelijk gegaan?

Gezien deze voorstellen hebben we de werkgever aan het begin van het overleg gevraagd of dit toch echt zo bedoeld was. Wij hebben de werkgevers duidelijk gemaakt dat we op basis van deze voorstellen niet konden onderhandelen. We hebben de werkgevers gevraagd zich te bezinnen in een schorsing van 45 minuten en dan met aangepaste voorstellen te komen zodat een constructief overleg mogelijk zou zijn.

Ongeveer 45 minuten later zijn we bij elkaar gekomen en hebben de werkgevers aangegeven niet te kunnen en willen reageren en dat ze terug zouden gaan naar hun regie groep (dat is hun cao-commissie die het mandaat van de onderhandelingsdelegatie van werkgevers bepalen).

Hierna zijn we uit elkaar gegaan. Wij reken er op dat de werkgevers voor het volgende overleg op 17 juni met een aangepaste voorstellenbrief komen zodat wij deze cao-onderhandelingen met betere uitgangspunten kunnen doorstarten.

Persberichten, communicatie en transparantie

In de bijlagen hiernaast treft u de persberichten van LTO en CNV Vakmensen aan en de voorstellenbrief van de werkgevers.

Waarom denken wij dat de werkgeversvoorstellen de werknemer 10% loon kost,  komt niet uit de lucht vallen, kijkt u even mee:

 • verhoging van de arbeidstijd van 38 naar 40 voor hetzelfde loon.
 • Invoering van een nieuwe loonschaal (A) op het niveau van het Wettelijk Minimumloon (WML) niveau, die straks voor meer werknemers geldt dan is afgesproken in het sociaal akkoord.
 • Oprekken van de definitie van seizoensarbeid zodat nagenoeg alle werkzaamheden er onder kunnen vallen. Dit betekent dat veel meer werknemers slechts het WML zullen verdienen. Dit heeft onder andere ook te maken met het invoeren van de nieuwe loonschaal.
 • bij de seizoensarbeiders willen ze meer uren middelen zodat er nog minder toeslagen betaald hoeven te worden (nu pas boven de 48 uur per week).
 • mocht u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, dan willen ze de loondoorbetalingverplichting ook nog eens verlengen.

Verder zitten er nog een aantal ongewenste of onmogelijke voorstellen in. Ze willen afspraken maken om de ArbeidsTijdenWet te mogen overschrijden. Dit is wettelijk onmogelijk (let op: De ATW kent al een regeling om te kunnen werken bij calamiteiten. Denk bijvoorbeeld aan nachtvorstwering in de fruitteelt). Over dit alles staat niets in het persbericht van LTO.

Constructief meedenken/vernieuwen
Wel geeft LTO aan dat wij als CNV Vakmensen niet constructief zouden zijn en dat we niet mee zouden willen denken over vernieuwingen in de cao. Is dat zo? Klopt dat?

Neen, natuurlijk niet. Dit roepen ze voor de bühne. Op 31 januari hebben wij nog een hele dag “in de wei” gezeten om over de cao en de achterliggende sectoren te praten. Wel hebben we als CNV Vakmensen aangegeven dat deze cao relatief eenvoudig is, zeker niet bovenmatig is, veel flexibiliteit kent voor reguliere werknemer (40 of 42 uur werken is nu al mogelijk zij het dan wel tegen 40/38-ste of 42/38-ste loon), nog meer flexibiliteit kent (met beperkte kosten) voor tijdelijke krachten en we dus niet uit zijn op structurele verslechteringen. Een grote groep werknemers zijn gelegenheids- en seizoensarbeiders en die worden al op WML-niveau betaald. Daar kunnen en willen we niets van af halen.

Het valt ons op dat de werkgevers alleen met verslechteringen kunnen komen en niets hebben met het verbeteren van perspectief op beter werk of beter loon. Wat ons betreft “oude wijn in nieuwe zakken’. CNV Vakmensen wil best nadenken en afspraken maken over vernieuwing, maar dan moet er wel perspectief worden geboden aan werknemers en niet alleen maar inleveren!

Hoe verder?
Hebben wij het overleg opgeschort, afgebroken of gestaakt? Neen! We hebben de werkgevers slechts opgeroepen nog eens goed naar hun voorstellenbrief te kijken en met een aangepaste versie te komen. Zoals wij al in onze voorstellenbrief hebben aangegeven, willen wij gaan voor een fatsoenlijke loonontwikkeling welke recht doet aan de werknemers in de sector. Als er een aangepaste voorstellenbrief van de werkgevers komt, dan willen wij op 17 juni graag verder in een constructief onderhandelingsproces. Ook willen we creatief kijken naar andere oplossingen om koopkracht te realiseren. Hoe uitnodigend kunnen we zijn? Werkgevers laat van u horen.

Wat vind u ervan?
In de bijlage treft u alle stukken aan. Leest en oordeelt u zelf. Wilt u nadere informatie of wilt u uw mening geven stuur dan een e-mail aan: h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel 06 – 22 45 21 95. 

Henry Stroek, bestuurder

 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid